Koleżanki i Koledzy

Czego powinniśmy sobie życzyć z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej?

Na pewno dużo zdrowia, szczęścia bez liku,

Może troszkę pomyślności, wytrwałości i pogodę ducha nieść w pliku.

Odrobinę wyższej gaży,

By móc realizować swoje marzenia.

Wszystkim wykonującym te piękne i odpowiedzialne zawody,

W podziękowaniu za codzienny trud włożony w opiekę dla drugiego człowieka

Składam najserdeczniejsze życzenia,

Jak najwięcej uśmiechu i chwil pełnych wzruszenia!

W imieniu Okręgowej Rady

Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Anna Dudzińska