Pismo w sprawie nowego okresu sprawozdawczego:

Pismo do Izb zawodowych

Pismo do praktyk zawodowych


Komunikat w sprawie zasad zatrudnienia lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych z Ukrainy w Polsce.


Stanowisko w zakresie przyznawania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej osobom, które uzyskały kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i którym Minister Zdrowia udzielił zgody na wykonywania zawodu


 

Możliwość weryfikacji PWZ 

Na stronie www.nipip.pl istnieje możliwość weryfikacji posiadania Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Położnej.

W celu weryfikacji należy podać następujące dane:

 • PESEL pielęgniarki/położnej
 • Nr PWZ pielęgniarki/położnej
 • NAZWISKO pielęgniarki/położnej

Weryfikacja może posłużyć pracodawcy czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. Zapewnia w ten sposób, że zatrudnia jedynie wysoko wyspecjalizowany zespół pielęgniarek/położnych. Daje to również gwarancję pracy pielęgniarkom/położnych, iż zawód ten jest wykonywany jedynie przez wykwalifikowany personel.

Weryfikacja może posłużyć również pacjentom. Dbając o bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich, warto mieć pewność, że osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych mają odpowiednie wykształcenie oraz uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.


Stwierdzenie PWZ po raz pierwszy

W sytuacji stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu po raz pierwszy składamy:

 1. wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
  Pobierz pdf
 2. arkusz aktualizacyjny
  Pobierz pdf Apobierz pdf B pobierz pdf C  pobierz pdf D pobierz pdf E pobierz pdf F pobierz pdf G pobierz pdf H
 3. oryginalny odpis dyplomu ukończenia wyższej szkoły medycznej
 4. zdjęcia o wymiarze 4×5 cm  2 szt. (bez innych wymogów)
 5. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
 6. dowód osobisty (oryginał do wglądu)

Z kompletem dokumentów zapraszamy do biura osobiście.

Kontakt z działem PWZ:
tel. 22 826 97 93

tel.kom. 532 259 187

 

tel. 22 230-68-83, 22 230-68-77
pwz@woipip.pl
 

Pn-Śr 8.00-16.00
Czw 8.00-17.00
Pt – 8.00-15.00

Wpis do rejestru WOIPIP z innej Izby

W sytuacji wpisu do rejestru z innej Izby składamy:

 1. oryginał prawa wykonywania zawodu – z adnotacją o skreśleniu z rejestru poprzedniej izby
 2. wniosek o wpis do rejestru
  Pobierz pdf
 3. arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny
  Pobierz pdfpobierz pdf B pobierz pdf C  pobierz pdf D pobierz pdf Epobierz pdf F pobierz pdf G pobierz pdf H
 4. kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

Z kompletem dokumentów zapraszamy do biura osobiście.

Kontakt z działem PWZ:
tel. 22 826 97 93

tel.kom. 532 259 187

tel. 22 230-68-83, 22 230-68-77
pwz@woipip.pl
 

Pn-Śr 8.00-16.00
Czw 8.00-17.00
Pt – 8.00-15.00

Wykreślenie z rejestru WOIPiP

W sytuacji wykreślania z rejestru WOIPiP składamy:

 1. oryginał prawa wykonywania zawodu
 2. wniosek o wykreślenie z rejestru
  Pobierz plik

Komplet dokumentów można dostarczyć:

1. osobiście

2. listem poleconym na adres: ul. Żelazna 59 VIIp. 00-848 Warszawa

 

Po dokonaniu procedury wykreślenia z rejestru, odeślemy Państwu  oryginał prawa wykonywania zawodu na wskazany we wniosku adres, listem poleconym.

Kontakt z działem PWZ:
tel. 22 826 97 93

tel.kom. 532 259 187

tel. 22 230-68-83, 22 230-68-77
pwz@woipip.pl
 

Pn-Śr 8.00-16.00
Czw 8.00-17.00
Pt – 8.00-15.00