Instrukcja dotycząca mPWZ

Więcej aktualnych informacji zamieszczamy na stronie

https://nipip.pl/mpwz/

 


Poniżej parę podpowiedzi które można przekazywać pielęgniarkom/położnym w momencie gdy nie mogą uzyskać uprawnień pielęgniarki/położnej w gabinet.gov.pl

 1. W pierwszej kolejności prosimy o sprawdzenie poprawności PESELa, IMION (a zwłaszcza drugiego imienia), dat wpisania do rejestru, skreślenia, wygaśnięcia (także dotyczące poprzednich izb) w okręgowym rejestrze.
 2. Ponadto na stronie gabinet.gov.pl są dostępne inne przypadki problematyczne https://gabinet.gov.pl/zaloguj/uzytkownik które mogą powodować problemy z rolą pielęgniarki/położnej dlatego przesyłam poniższe wskazówki (Proszę zwrócić szczególną uwagę na punkt 6):

 

Aby uzyskać dostęp do aplikacji, użytkownik musi posiadać aktywne konto w systemie gabinet.gov.pl w ramach podmiotu leczniczego lub praktyki zawodowej, dla której świadczy usługi. Odpowiedzialność za zarządzanie uprawnieniami użytkowników aplikacji gabinet.gov.pl do realizacji poszczególnych funkcji spoczywa na Administratorze Usługodawcy. Administrator nadaje uprawnienia pracownikom Usługodawcy przypisując im odpowiednie role.

 

Uzyskanie dostępu do aplikacji – najczęściej zadawane pytania

 1. Jestem właścicielem podmiotu leczniczego. W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do aplikacji gabinet.gov.pl?

W celu uzyskania dostępu do aplikacji przez podmiot leczniczy wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do systemu RPWDL rpwdl.ezdrowie.gov.pl
 2. Złóż wniosek o podłączenie do systemu P1
 3. Wynik realizacji wniosku dostępny będzie w RPWDL. Dodatkowo, w przypadku pozytywnej realizacji wniosku otrzymasz powiadomienie na adres email, który podałeś we wniosku. Uzyskasz dostęp do aplikacji w roli Administratora Usługodawcy z poziomu którego będziesz mógł zarządzać użytkownikami (np. przypisywać danych pracowników medycznych do danych pozycji struktury).

Opis czynności, jakie należy wykonać, przedstawiony jest w filmie instruktażowym, dostępnym na kanale YouTube: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (https://www.youtube.com/watch?v=ojJcqcKJCsw).

 1. Prowadzę praktykę zawodową i nie posiadam żadnego innego konta w aplikacji gabinet.gov.pl (np. z podmiotu). W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do aplikacji?

Osoby prowadzące praktyki zawodowe, które nie posiadają żadnego innego konta, nie muszą składać wniosku przez RPWDL o nadanie dostępu do aplikacji. Możliwe jest automatyczne założenie konta w aplikacji gabinet.gov.pl. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

 1. Wejdź na stronę gabinet.gov.pl
 2. Zaloguj się przez Węzeł Krajowy za pomocą Profilu Zaufanego lub e-dowodu.
 3. Jeśli w systemie P1 zostanie znaleziona prowadzona przez Ciebie praktyka zawodowa, to w sposób automatyczny zostanie utworzone dla Ciebie konto z rolą administratora oraz rolą wynikającą z podanego numeru prawa wykonywania zawodu.
 1. Prowadzę praktykę zawodową, ale posiadam inne konto w aplikacji gabinet.gov.pl. W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do aplikacji?

Jeśli prowadzisz praktykę zawodową, ale posiadasz inne konto w aplikacji (np. w szpitalu, w którym pracujesz), nie będzie możliwe automatyczne założenie konta. Należy złożyć wniosek przez RPWDL. Szczegóły opisano w punkcie 1.

 1. Jestem administratorem podmiotu/praktyki. W jaki sposób mogę założyć konto pracownikowi?

Zakładanie konta dla Pracownika Usługodawcy odbywa się poprzez wykonanie następujących kroków:

 1. Wejdź na stronę gabinet.gov.pl i zaloguj się w roli administratora.
 2. Wprowadź dane nowego pracownika korzystając z opcji Nowy użytkownik.
 3. Wypełnij wymagane pola oraz przypisz użytkownika do poziomu struktury organizacyjnej. Teraz nowy użytkownik będzie mógł korzystać z aplikacji.
 1. Jestem administratorem podmiotu/praktyki. W jaki sposób mogę dodać nowe role pracownikowi z utworzonym kontem?

W celu dodania nowej roli pracownikowi, który ma założone konto należy wykonać następujące kroki:

 1. Wejdź na stronę gabinet.gov.pl i zaloguj się do aplikacji w roli administratora.
 2. Wejdź w zakładkę Użytkownicy, a następnie Lista użytkowników.
 3. Wejdź w edycję własnego użytkownika.
 4. Dodaj informację o NPWZ lekarza (pozostałe dane powinny się automatycznie zaciągnąć).
 5. Kliknij Edytuj przy strukturze organizacyjnej, dodaj odpowiednią rolę i zapisz zmiany.
 6. Kliknij Aktualizuj dane. Teraz użytkownik będzie mógł korzystać z aplikacji w nowej roli.
 1. Prowadzę własną praktykę zawodową. Założyłem konto, ale mam przypisaną tylko rolę administratora. W jaki sposób mogę rozpocząć korzystanie z aplikacji w roli lekarza/pielęgniarki?

W celu dodania roli lekarza lub pielęgniarki dla prowadzącego praktykę zawodową należy wykonać następujące kroki:

 1. Wejdź na stronę gabinet.gov.pl i zaloguj się do aplikacji w roli administratora.
 2. Wejdź w zakładkę Użytkownicy, a następnie Lista użytkowników.
 3. Wejdź w edycję własnego użytkownika.
 4. Dodaj informację o NPWZ lekarza (pozostałe dane powinny się automatycznie zaciągnąć).
 5. Kliknij Edytuj przy strukturze organizacyjnej, dodaj odpowiednią rolę i zapisz zmiany.
 6. Kliknij Aktualizuj dane
 7. Wyloguj się z roli administratora i zaloguj na rolę lekarza.
 1. Logowanie przez Węzeł Krajowy

Podczas logowania zostaniesz przekierowywany na stronę Węzła Krajowego. Obecnie poprzez Węzeł Krajowy można zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego. W przypadku problemów z logowaniem należy wejść na stronę

https://login.gov.pl/login/help


Pismo w sprawie nowego okresu sprawozdawczego:

Pismo do Izb zawodowych

Pismo do praktyk zawodowych


Komunikat w sprawie zasad zatrudnienia lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych z Ukrainy w Polsce.


Stanowisko w zakresie przyznawania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej osobom, które uzyskały kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i którym Minister Zdrowia udzielił zgody na wykonywania zawodu


 

Możliwość weryfikacji PWZ 

Na stronie www.nipip.pl istnieje możliwość weryfikacji posiadania Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Położnej.

W celu weryfikacji należy podać następujące dane:

 • PESEL pielęgniarki/położnej
 • Nr PWZ pielęgniarki/położnej
 • NAZWISKO pielęgniarki/położnej

Weryfikacja może posłużyć pracodawcy czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. Zapewnia w ten sposób, że zatrudnia jedynie wysoko wyspecjalizowany zespół pielęgniarek/położnych. Daje to również gwarancję pracy pielęgniarkom/położnych, iż zawód ten jest wykonywany jedynie przez wykwalifikowany personel.

Weryfikacja może posłużyć również pacjentom. Dbając o bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich, warto mieć pewność, że osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych mają odpowiednie wykształcenie oraz uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.


Stwierdzenie PWZ po raz pierwszy

W sytuacji stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu po raz pierwszy składamy:

 1. wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
  Pobierz pdf
 2. oryginalny odpis dyplomu ukończenia wyższej szkoły medycznej
 3. zdjęcia o wymiarze 4×5 cm  2 szt. (bez innych wymogów)
 4. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
 5. dowód osobisty (oryginał do wglądu)

Z kompletem dokumentów zapraszamy do biura osobiście.

Kontakt z działem PWZ:
tel. 22 826 97 93

tel.kom. 532 259 187

 

tel. 22 230-68-83, 22 230-68-77
pwz@woipip.pl
 

Pn-Śr 8.00-16.00
Czw 8.00-17.00
Pt – 8.00-15.00

Wpis do rejestru WOIPIP z innej Izby

W sytuacji wpisu do rejestru z innej Izby składamy:

 1. oryginał prawa wykonywania zawodu – z adnotacją o skreśleniu z rejestru poprzedniej izby
 2. wniosek o wpis do rejestru
  Pobierz pdf
 3. arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny
  Pobierz pdfpobierz pdf F pobierz pdf H
 4. kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

Z kompletem dokumentów zapraszamy do biura osobiście.

Kontakt z działem PWZ:
tel. 22 826 97 93

tel.kom. 532 259 187

tel. 22 230-68-83, 22 230-68-77
pwz@woipip.pl
 

Pn-Śr 8.00-16.00
Czw 8.00-17.00
Pt – 8.00-15.00

Wykreślenie z rejestru WOIPiP

W sytuacji wykreślania z rejestru WOIPiP składamy:

 1. oryginał prawa wykonywania zawodu
 2. wniosek o wykreślenie z rejestru
  Pobierz plik

Komplet dokumentów można dostarczyć:

1. osobiście

2. listem poleconym na adres: ul. Żelazna 59 VIIp. 00-848 Warszawa

 

Po dokonaniu procedury wykreślenia z rejestru, odeślemy Państwu  oryginał prawa wykonywania zawodu na wskazany we wniosku adres, listem poleconym.

Kontakt z działem PWZ:
tel. 22 826 97 93

tel.kom. 532 259 187

tel. 22 230-68-83, 22 230-68-77
pwz@woipip.pl
 

Pn-Śr 8.00-16.00
Czw 8.00-17.00
Pt – 8.00-15.00