KONFERENCJA „OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE – DZISIAJ I JUTRO” – SAVE THE DATE -30.11.2023 r.- 01.12.2023 r.

 


VIII Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących
„Zarządzanie i procedury”

Kraków, 27 – 29 listopada 2023 r.

PROGRAM:

 • Przemoc w miejscu pracy – choroba XXI wieku
 • Sposoby radzenia sobie z pacjentem agresywnym
 • Zrozumienie ergonomii dla zdrowia i efektywniejszej pracy pielęgniarskiej
 • Procedury i dokumentacja potrzebna do skutecznego rozliczania świadczeń
 • Nowości w prawie pracy – wybrane zagadnienia
 • Szybkie wyszukiwanie sprzętów medycznych, pomoc w znalezieniu dystrybutorów aparatury medycznej
 • Komunikacja interpersonalna w zespołach medycznych
 • Zarzadzanie sobą

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy ( załącznik)  dostępne  na stronie internetowej: www.pce.com.pl w zakładce „szkolenia i konferencje”.

 


Zaproszenie na webinar Meningokoki – co powinna wiedzieć położna, który odbędzie się 21 września 2023, godz. 19.00-21.00 w serwisie edukacjapacjenta.pl.

Podczas webinaru prof. dr hab. n. med. Anna Skoczyńska, Kierownik Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków, Kierownik Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN) omówi zakażenia meningokokowe niemowląt jako grupy najbardziej zagrożonej inwazyjną chorobą meningokokową (IChM) oraz przedstawi wyniki raportu KOROUN. Z raportu wynika, że najwięcej zakażeń IChM odnotowano wśród niemowląt, a najwyższą zapadalność odnotowano w grupie wiekowej 0-11 oraz 12-23 miesięcy.

Celem działania KOROUN jest monitorowanie pozaszpitalnych bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego i innych inwazyjnych zakażeń bakteryjnych nabytych poza szpitalem, w szczególności tych wywoływanych m.in. przez neisseria meningitidis (dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, meningokoki).

Natomiast prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus, Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego przedstawi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa niemowląt, jakim jest inwazyjna choroba meningokokowa i zaprezentuje niezbędne zagadnienia związane z występowaniem tej choroby i jej zapobieganiu w pracy położnej.

Webinar jest realizowany w ramach programu edukacyjnego Akademia Położnej w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Położnych. Patronat honorowy nad programem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Partnerami programu są GSK i Nestle.

link do strony z bezpłatną rejestracją na webinar:

https://www.edukacjapacjenta.pl/webinary/vimeo/26/gsknestle-21-09-2023#pageMain


,, Z przyjemnością informuję, ze dokładnie za miesiąc odbędzie się jubileuszowa VI Konferencja Naukowa Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC – Idee i współczesne wyzwania w opiece, na którą pragnę serdecznie zaprosić wszystkich, którzy jeszcze się nie zdecydowali.

 

W 40 rocznicę powstania Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC oraz 20 rocznicę powołania Fundacji Hospicyjnej chcemy wspólnie przyjrzeć się opiece hospicyjnej z perspektywy czasu.

Konferencja będzie okazją do przyjrzenia się nowym metodom leczenia i opieki, a także miejscem dyskusji o współczesnych zadaniach opieki paliatywno-hospicyjnej. Jak dziś łączyć wymagania potrzeby i wymagania formalne z ideami filozofii hospicyjnej? Jakie stoją przed nami wyzwania i możliwości?

Rejestracja i szczegółowe dane na stronie: www.konferencja-dutkiewicza.pl

program

Pozdrawiam serdecznie,

Olga Woźniak

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego”


Odchodzić bez bólu –  we wrześniu II edycja największej

konferencji o opiece paliatywnej w Polsce

 

Już 29-30 września 2023 r. w Warszawie odbędzie się druga edycja Ogólnopolskiej Konferencji Opieki Paliatywnej „Odchodzić bez bólu” – największego wydarzenia w tej tematyce w Polsce. Ponad 400 specjalistów spotka się w Warszawie, by porozmawiać o standardach opieki nad pacjentem umierającym i jego rodziną.

informacje o konferencji


Szanowni Państwo,
w imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – organizatora Programu Edukacji Onkologicznej, w ramach którego działa Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego – serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w dwudniowej sesji dla pielęgniarek i personelu medycznego, która odbędzie się w dniach 1-2 września br. podczas XXVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.  
Poniżej oficjalny plakat wraz z pełnym Programem.

Plakat/program

Zapraszamy do rejestracji na stronie: https://www.programedukacjionkologicznej.pl/wydarzenia
Przypominamy, że obowiązują zapisy na każdy dzień osobno.


Szanowni Państwo,

w imieniu Rafała Janiszewskiego, serdecznie zapraszam do udziału w konferencji Casemix:Zmiany w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.
Nowe przepisy o jakości, ustawa o sieci onkologicznej, informatyzacja systemu”
.

Konferencja odbędzie się w Szczyrku w dniach: 21 – 22 września 2023 r.

PROGRAM KONFERENCJI:

 1. Budżet NFZ, ewaluacja budżetu, przedstawienie kalkulatorów ryczałtu:

– plan finansowy NFZ na 2023 i projekt na 2024 r.+

– zmiany w sposobie wyliczania ryczałtu dla:

 • podstawowej sieci zabezpieczenia
 • szpitalnych oddziałów ratunkowych
 • izb przyjęć

– zasada działania kalkulatora ryczałtu SOR i IP

 1. System informacji medycznej (SIM) oraz platforma P1 jako element nowego sposobu rozliczania świadczeniodawców:
 • korelacja obowiązkowych do raportowania danych medycznych i danych rozliczeniowych
  do NFZ
 • kluczowe elementy dokumentacji medycznej elektronicznej i dokumentacji medycznej
  w postaci elektronicznej
 • najważniejsze obszary i wskazanie rozwiązań pozwalających na spełnienie obowiązku informacyjnego
 • krótka informacja o kontrolach dokumentacji elektronicznej i wynikach tych kontroli
 • jak rozwiązać problemy techniczne w placówce medycznej?
 1. Prawne aspekty zmian wynagrodzeń w ochronie zdrowia i systemu zaszeregowań pracowników:
 • wzrosty wynagrodzeń
 • problemy związanych z zaszeregowaniem pracowników
 • polityka zatrudnienia (opisy stanowisk, zakresy obowiązków)
 1. Ustawa o sieci onkologicznej w powiązaniu z restrukturyzacją systemu szpitalnictwa i zmianach
  w sposobie finansowania świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej:
 • nowa struktura sieci onkologicznej (jakie placówki znajdą się w sieci, jak będą finansowane)
 • mierniki i kryteria kwalifikacji do poszczególnych poziomów sieci oraz powiązanie z danymi P1 (omówienie aktów wykonawczych do ustawy)
 • koszt organizacyjny zakwalifikowania placówki do sieci onkologicznej
 1. Ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta:
 • omówienie ustawy z punktu widzenia podmiotu leczniczego
 • zagrożenia i konieczność działań w zakresie zmian sposobu monitorowania zagrożeń zdarzeniami niepożądanymi
 • nowa rola POZ i zmiany w funkcjonowaniu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
 • świadczenia i zestawy świadczeń kompleksowej opieki w aspekcie koordynacji pomiędzy świadczeniodawcami oraz koordynacji wewnętrznej w placówce
 • działania jakie warto podjąć już dzisiaj w zakresie koordynacji (aspekt finansowy i restrukturyzacyjny)
 1. Założenia programowe partii politycznych w zakresie ochrony zdrowia:
 • omówienie głównych zmian w ochronie zdrowia głównych partii startujących w wyborach
 • scenariusze zmian i potencjalne skutki dla świadczeniodawców

Zaproszenie oraz program

Formularz zgłoszeniowy

 


Szanowni Państwo,

Poniżej  informacja o webinarze „FASD-powszechna ale wciąż mało znana choroba” prof. dr hab. Robert Śmigiel organizowanym przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, którego premiera odbędzie się 17 sierpnia 2023 r. o godz. 17:00

Rejestracja poprzez stronę: https://nipip.pl/bezplatny-webinar-fasd-powszechna-ale-wciaz-malo-znana-choroba-17-sierpnia-2023-r-godz-1700/


System zarządzania jakością według ISO 9001: 2015 w placówkach służby zdrowia oraz Wymogi standardów akredytacyjnych w placówkach ochrony zdrowia – POZ

Zakopane 17-19 września 2023r.

Wymogi standardów akredytacyjnych w placówkach ochrony zdrowia – POZ

– Przygotowanie Poradni do wizyty akredytacyjnej

– Omówienie wymogów standardów akredytacyjnych:

Czym jest akredytacja

Wszechstronność Opieki

Prawa Pacjenta

Poprawa Jakości

Bezpieczeństwo

Zespół Współpracowników

Dokumentacja Medyczna

Organizacja Jednostki

Infrastruktura

System zarządzania jakością według ISO 9001: 2015 w placówkach służby zdrowia

 1. Omówienie wymagań normy ISO 9001: 2015 pod kątem funkcjonowania różnego typu placówek służby zdrowia:
 • Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mające wpływ na funkcjonowanie placówki służby zdrowia.
 • Zidentyfikowanie oczekiwań klientów współpracujących z placówkami służby zdrowia.
 • Szacowanie zagrożeń i szans.
 • Polityka jakości oraz szczegółowe cele jakościowe.
 • Zarządzanie personelem.
 • Nadzór nad infrastrukturą techniczną.
 • Zarządzanie środowiskiem pracy.
 • Świadczenie usług medycznych.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej w różnych placówkach służby zdrowia.
 • Zasady nadzoru nad procedurami i instrukcjami.
 • Nadzór nad usługą niezgodną ze szczególnym naciskiem na zdarzenia niepożądane.
 • Przegląd zarządzania.
 • Działania korygujące.

Prowadzący:Paweł Miękus audytor wiodący systemów zarządzania jakością wg ISO 9001: 2000 (certyfikat rejestrowany w IRCA),

Dorota Zasowska Pełnomocnik ds. Jakości, dyplomowana pielęgniarka, trener. Od 15 lat wizytatorem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy pielęgniarki. Kilkanaście lat pracowała w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu, gdzie również pełniła funkcję specjalisty ds. Jakości. W mikołowskim Centrum Zdrowia zajmowała stanowisko specjalisty ds. marketingu. Od 2015 r. jest Pełnomocnikiem Systemu Zarządzania Jakością i Akredytacji w Szpitalu Zakonu Bonifratrów sp. z o.o. w Krakowie.

Jest absolwentką Studium Medycznego w Warszawie. Ukończyła Wydział Pedagogiczny Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku Opieka paliatywna. Ukończyła także studia podyplomowe Zarządzanie Jakością w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Zarządzanie organizacją w Ochronie Zdrowia w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu. Kompetencje trenerskie rozwijała w Szkole Trenerów „Metrum” w Katowicach. Przygotowanie praktyczne oraz merytoryczne posiada m.in. w obszarach: zarządzania jakością, zarządzania personelem, negocjacje, kontakt z mediami, etyka, mobbing – diagnoza problemu i pomoc, zarządzanie sytuacją kryzysową i pomoc poszkodowanym, zespół wypalenia zawodowego, kontakt z pacjentem paliatywnym, audyt wewnętrzny, zapobieganie korupcji.

Prowadzi szkolenia z zakresu jakości.

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00 dnia 18.09 – zakończenie około godz.14:00 dnia 19.09. Do hotelu zapraszamy dniu 17.09 w godzinach popołudniowych kolacja o godz.18:00

MIEJSCE:

Zakopane Hotel Skalny*** Pardałówka 3b

CENA:

Udział w szkoleniu                                                                              800zł netto*

Udział w szkoleniu wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem                  1290zł netto *

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                         140zł

*  dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

ZGŁOSZENIA:Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres:fic-szkolenia@data.pl

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:601 35 44 88


Instytut Nauk o Zdrowiu, Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Serdecznie zaprasza do udziału
w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Szkoleniowej

CZŁOWIEK, ZDROWIE, INTEGRACJA „BÓL I LECZENIE RAN
W WYMIARZE INTERDYSCYPLINARNYM”

w dniach 20 – 21.10.2023 roku

w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Zaproszenie

Plakat informacyjny


W imieniu Pani Marioli Łodzińskiej – Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w załączeniu przesyłam do wiadomości opinię Pani Konsultant Krajowej w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dotyczące zatrudniania pielęgniarek bezpośrednio po ukończonych studiach licencjackich w SOR.

( opinia dotycząca zatrudniania pielęgniarek po licencjacie do SOR )


AKADEMIA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA W WARSZAWIE ZAPRASZA NA  STUDIA PODYPLOMOWE

Executive Master of Business EMBA Zarządzanie w ochronie zdrowia

ogłoszenie


ZAPROSZENIE MŚCZP SZKOLENIE PIELĘGNIARKI SZKOLNE

ZAPROSZENIE MŚCZP SZKOLENIE POŁOŻNE, PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWE, DORADCY LAKTACYJNI

AKADEMIA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA W WARSZAWIE ZAPRASZA NA  STUDIA PODYPLOMOWE

EMBA Zarządzanie w ochronie zdrowia – rabat  1.000 złotych na hasło: „IZBY”


 KOMUNIKAT W SPRAWIE PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PRZEZ NIEUPRAWNIONE PODMIOTY


W związku z planowanym rozszerzeniem oferty leczniczej kierowanej do pacjentów z cukrzycą w ramach Pododdziałach Diabetologii i Chorób Metabolicznych Szpitala Bielańskiego serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy w ramach opieki pielęgniarskiej. Praca w podwyższymy oddziale pozwoli na poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie leczenia cukrzycy i jej powikłań, w tym terapii za pomocą osobistych pomp insulinowych, systemu ciągłego monitorowania glikemii oraz leczenia ran wynikających z niewyrównanego przebiegu choroby. Będzie także istniała możliwość uczestnictwa w grantach naukowych realizowanych w Oddziale, do czego serdecznie zapraszamy.

Telefon kontaktowy do sekretariatu Szpitala, do sekretariatu Kliniki Endokrynologii (Pododdział Diabetologii i Chorób Metabolicznych) 0 22 5690500, 22 5690529

lub telefon komórkowy 600 311 399


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński ogłosił nabór na członków Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie. Poniżej  pismo dotyczące wskazania Państwa kandydatów na członków Komisji w celu powołania nowego składu.

 

 1. ogłoszenie pismo Wojewody Mazowiecki dotyczące ogłoszenia naboru na członków Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie
 2. formularz zgłoszeniowy dla kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 

Jednocześnie przesyłam link do ogłoszenia Biuletynu Informacji Publicznej:

 

Nabór kandydatów do składu Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie – Ogłoszenia – Biuletyn Informacji Publicznej Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (mazowieckie.pl)


VII edycja – Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Ruszyła kolejna edycja badania poziomu informatyzacji podmiotów leczniczych. Dlatego Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia realizuje w chwili obecnej kolejną, VII edycję „Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą”.

W ramach Badania do podmiotów leczniczych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w dniu 5 czerwca br. Centrum e-Zdrowia wysłało link do formularza ankietowego, składającego się z 45 pytań dotyczących przede wszystkim obszaru informatyzacji.

Zachęcamy podmioty wykonujące działalność leczniczą, które na swoje skrzynki
e-mail dostępne w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) otrzymały link do formularza ankietowego do jego wypełnienia.

Czas na przesłanie wypełnionych ankiet upływa 23.06.2023 r.

Celem badania jest pozyskanie od podmiotów wykonujących działalność leczniczą (PWDL) aktualnych informacji dotyczących stopnia ich informatyzacji i przygotowania do wypełnienia obowiązków w zakresie prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), o której mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji  w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2022 r. poz. 1555, z późn.zm. – „ustawa o SIOZ”) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1153, z późn. zm.).

Jednocześnie badanie pozwoli na zebranie danych dot. wykorzystywania, w ramach prowadzonej przez PWDL działalności, rozwiązań z obszaru nowych technologii, w szczególności telemedycyny czy sztucznej inteligencji oraz planów na przyszłość w tym zakresie. Kolejnym z celów jest zebranie  informacji dotyczących ich oczekiwań w zakresie nowych rozwiązań z obszaru cyfryzacji ochrony zdrowia, których centralne wdrożenie przyczyniłoby się do wzrostu efektywności i jakości udzielania przez nie świadczeń medycznych.

Wyniki badania stanowić będą cenne źródło informacji nie tylko na temat obecnego stanu informatyzacji podmiotów leczniczych, ale również pozwolą na zwiększenie efektywności planowania i wdrażania nowych rozwiązań związanych z e-zdrowiem.

Pytania dotyczące badania można kierować na adres mailowy: ankieta_cez@cez.gov.pl lub na infolinię: tel. 19 239.

Zapraszamy na 99 Ogólnopolską Pielgrzymkę Służby Zdrowia na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 20-21 maja 2023 roku( sobota-niedziela).

Zapraszamy również na Ogólnopolskie Rekolekcje dla pracowników służby zdrowia, które bedą sie odbywały 19-20 maja br.

https://kdsz.pl/2022/04/27/rekolekcje-pracownikow-sluzby-zdrowia/

Spotkanie międzynarodowe online

Tego samego dnia – 23 marca o godzinie 16:00 odbędzie się również wykład w ramach międzynarodowego MBA Club „How can you benefit from Innovative Public Procurement?” Wykład wygłosi Marcin Kautsch – Jagiellonian University Medical College. Zapisy przez formularz:

https://prometricum.eu/post-mba-club/?fbclid=IwAR2ApSnK1AH5smq-fFRTWFWiTF68LsM6t1MRh1Kay8Vmyu4toduidnBrUyo

Wykład otwarty 25 marca 

Już dziś zapraszamy na otwarty wykład inauguracyjny Siły transformacyjne w ochronie zdrowia: zarządzanie w czasach zagrożeń i nowych szans (25.03.2023 r., godz. 8:30, on-line), który wygłosi Artur Olesch – ekspert zdrowia cyfrowego, redaktor czasopisma o digitalizacji ochrony zdrowia OSOZ Polska, międzynarodowego portalu aboutDigitaHealth.com oraz ICT&Health International. Zapisy: mba@prometriq.pl

Wykład inauguracyjny otwierać będzie kolejne edycje studiów

Dołącz do grona studentów Prometriq i odbierz dyplom już w czerwcu 2024r.

 

 

European MBA Study Tour, Porto

Uprzejmie przypominamy, że zgłoszenia przyjmujemy do 23 marca.

Collegium Prometricum serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w European MBA Study Tour, które odbędzie się w Porto Business School (Uniwersytet w Porto), w Portugalii w terminie 17-21 kwietnia 2023 roku.

O programie European MBA Study Tour:

European MBA Study Tour to 5-dniowe intensywne szkolenie, obejmujące wykłady z ekspertami w dziedzinie ochrony zdrowia, wizyty w placówkach sektora ochrony zdrowia, sesje networkingowe, oficjalną kolację końcową i zwiedzanie miasta. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w programie wydany przez Porto Business School oraz Collegium Prometricum.

 

Najważniejsze terminy European MBA Study Tour:

– zgłoszenia przejmowane są do 23 marca na adres e-mail: mba@prometricum.eu, w odpowiedzi prześlemy szczegółowe informacje

– do 25 marca otrzymają Państwo potwierdzenie dostępności miejsca wraz z instrukcją jak dokonać rezerwacji noclegu w promocyjnej cenie

– do 30 marca należy dokonać wpłaty za uczestnictwo (koszt: 1000€ od osoby) w celu potwierdzenia udziału w wizycie studyjnej (odbiorcą płatności jest Porto Business School – University of Porto)

– 17-21 kwietnia – pobyt w Porto.

 

W załączniku szczegóły dotyczące European MBA Study Tour.

Prometiq-MBA-Porto

Prometiq- MBA- 2023

 

 

ANKIETA

Badanie zależności pomiędzy występowaniem pracoholizmu a samooceną pielęgniarek w podziale na grupy wiekowe w Polsce – badanie korelacyjne

Szanowna Państwo,

 

jestem studentką kierunku pielęgniarstwo na studiach magisterskich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w ramach których realizuję pracę badawczą: „Badanie zależności pomiędzy występowaniem pracoholizmu a samooceną  pielęgniarek w podziale na grupy wiekowe w Polsce – badanie korelacyjne” pisaną pod kierunkiem dr Leny Serafin w zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Badanie to ma na celu ocenę pracoholizmu i samooceny w podziale na grupy wiekowe oraz zbadaniu zależności występującej pomiędzy tymi zmiennymi. Udostępnienie linku do ankiety do mojego badania pozwoli mi zebrać odpowiednią liczbę ankiet, dzięki czemu przeprowadzona analiza statystyczna na odpowiedniej próbie odda charakter tego zjawiska. Badanie to jest skierowane do pielęgniarek pracujących na stanowiskach wykonawczych, całkowicie anonimowe, a wypełnienie ankiety zajmuje do 5 minut.

Załączam link do formularza ankiety:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgZEK_E4zVyEHiFd14brOeux3d8pPE-_1KrxtzfPEYjQPvxw/viewform 

Z wyrazami szacunku
Ewa Krzyżanowska

  Szanowne Koleżanki Położne i Pielęgniarki

              MSZA  ŚWIĘTA

       w intencji rychłej beatyfikacji

     Sługi Bożej  Stanisławy Leszczyńskiej

          w  49 rocznicę śmierci

           Kościół Sióstr Wizytek

 1. Krakowskie Przedmieście 34, Warszawa

       11 marca 2023 roku   godzina 17.00

Prośba o uczestniczenie w nabożeństwie w czepkach

 

 

Apel skierowany do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie wprowadzenia rozwiązań systemowych, które zwiększyłyby dostęp do szczepień profilaktycznych.

Szanowni Państwo, została wyznaczona premierowa emisja filmu o Annie Rydlównej, będzie ona miała miejsce na TVP Historia  16 marca 2023 (czwartek)  o 20:00    i 17 marca (piątek)  o 10.20.

VanityStyle karty – zmiany cenowe kosztu abonamentu miesięcznego dla Programu FitProfit i FitSport :

Vanity Style_informacja o waloryzacji cen

 

KOMUNIKAT

W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej pod adresem https://medical.edu.pl/ w danych zakładkach wymienionych na stronie głównej form kształcenia informacji o zaświadczeniach o wpisie Krajowego Instytutu Medycznego do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych informujemy, że:

 • Uchwałą Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych nr 262/V/R/2020 z 15 kwietnia 2020 r. Krajowy Instytut Medyczny został wykreślony z rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w zakresie wpisu obejmującego: kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Cz. I w związku ze stwierdzeniem rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem na podstawie ustaleń zawartych w protokole Ministra Zdrowia z przeprowadzonych czynności kontrolnych.
 • Uchwałą Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych nr 286/V/R/2022 z 18 maja 2022 r. Krajowy Instytut Medyczny został wykreślony z rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w zakresie wpisu obejmującego: kurs specjalistyczny Endoskopia, kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla położnych, kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych, kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Cz. II, kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo środowisko nauczania i wychowania, kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne, w związku ze stwierdzeniem złożenia oświadczenia przy wniosku o wpis do rejestru organizatorów kształcenia niezgodnego ze stanem faktycznym, co do siedziby i danych identyfikacji podatkowej.

W świetle powyższego, w ocenie Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, zamieszczanie na stronie internetowej bądź w każdej innej formie komunikacji zaświadczeń o wpisie do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Krajowego Instytutu Medycznego w przywołanym w uchwałach zakresie stanowi wprowadzanie w błąd osób zainteresowanych podjęciem się danego kształcenia, co do możliwości jego zrealizowania w ramach podmiotu wykreślonego z rejestru organizatorów kształcenia.

Informujemy, że w dniu 25 stycznia 2023 roku Okręgowa Rada Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zwróciła się do Krajowego Instytutu Medycznego o usunięcie informacji o zaświadczeniach o wpisie do rejestru organizatorów kształcenia zamieszczonych na stronie https://medical.edu.pl/ jako wprowadzających w błąd co do faktu aktualnego istnienia wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych jak i faktycznej możliwości uzyskania danych kompetencji w podmiocie nie będącym już organizatorem kształcenia. W udzielonej Warszawskiej Izbie odpowiedzi z 3.02.2023 r., otrzymanej 6.02.2023 r., zawarto m.in. oświadczenie następującej treści cyt. „Krajowy Instytut Medyczny nie jest obecnie organizatorem kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych, a zamieszczone zaświadczenia mają wyłącznie charakter archiwalny. Aktualnie trwają prace nad uaktualnieniem strony, m.in. w zakresie wzorów wydawanych zaświadczeń. Aktualizacja strony potrwa około 30 dni.

W tym stanie rzeczy, przypominamy, że na kształcenia podyplomowe zapisujemy się tylko i wyłącznie  przez SMK. Każdy organizator kształcenia musi opublikować w SMK nazwę kursu z podaniem daty rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscem realizacji, zaakceptowanym przez CKPPiP, a uczestnik kursu powinien zapisać się na niego najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.

 

 

Dokument przedstawiający m.in. ścieżkę obsługi pacjenta oraz praktyczne informacje dla placówek POZ wdrażających opiekę koordynowaną:

https://blog.osoz.pl/opieka_koordynowana

Opinia prawna w sprawie dopuszczalności przeprowadzenia wyborów do organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii

Pismo w sprawie nowego okresu sprawozdawczego:

Pismo do Izb zawodowych

Pismo do praktyk zawodowych

Sekcja Szczepień Ochronnych Oddziału Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 przypomina o obowiązku wykonywania sprawozdań.

Poniżej pismo PPIS oraz druki sprawozdań do wykonania:

Pismo sprawozdania za IV kwartał 2022

Kwartalne zużycie szczepionek

Sprawozdanie kwartalne z ruchu kart szczepień

Sprawozdanie z uchylających się od szczepień

MZ-54_2023 roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych

Wykaz osób uchylających się od szczepień

 

Oferta specjalna dla Pań Pielęgniarek i Położnych na pobyt w Hotelu***Gromada Medical SPA w Busku_Zdroju

Pismo w sprawie kształcenia podyplomowego 

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia

,,Ogłoszenie o biegłego”

Zgodnie z §  9 pkt 4 Statutu WOIPiP oraz §25 pkt 4b) Zasad Gospodarki Finansowej WOIPiP,

Okręgowa Komisja Rewizyjna WOIPiP ogłasza  postępowanie konkursowe na wybór podmiotu

uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2022r.

Oferty należy składać w sekretariacie biura WOIPiP , pocztą na adres :WOIPiP ul Żelazna 59

00-848 Warszawa lub e-mailem na adres: woipip@woipip.pl do dnia 30 października 2022r.

,,CHIRURGICZNA ASYSTA LEKARZA”

 

Uprzejmie informujemy, iż uruchomiony został projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych i pielęgniarek oraz fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza”. Program ma na celu dofinansowanie szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.

Informacje organizacyjne w załączniku

załącznik

Sekcje Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych, Środowiskowych i Opieki Długoterminowej zapraszają na spotkania w siedzibie WOIPiP przy ul. Żelaznej 59 w każdy II czwartek miesiąca w godz. 14:00-16:00.

W ramach spotkań  odbywają się bezpłatne szkolenia i wymiana doświadczeń zawodowych.