Zapraszamy na 99 Ogólnopolską Pielgrzymkę Służby Zdrowia na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 20-21 maja 2023 roku( sobota-niedziela).

Zapraszamy również na Ogólnopolskie Rekolekcje dla pracowników służby zdrowia, które bedą sie odbywały 19-20 maja br.

https://kdsz.pl/2022/04/27/rekolekcje-pracownikow-sluzby-zdrowia/

 

 

 

 

 

 


 

 Poznaj Prometriq MBA 95% on-line,

skierowane do osób zainteresowanych dołączeniem do grona studentów Prometriq.

Spotkanie odbędzie się 23 marca (czwartek) o godzinie 18:30 w ramach Klubu MBA. Formularz zapisów:

https://prometriq.pl/mba-klub/

 

 

Spotkanie międzynarodowe online

Tego samego dnia – 23 marca o godzinie 16:00 odbędzie się również wykład w ramach międzynarodowego MBA Club „How can you benefit from Innovative Public Procurement?” Wykład wygłosi Marcin Kautsch – Jagiellonian University Medical College. Zapisy przez formularz:

https://prometricum.eu/post-mba-club/?fbclid=IwAR2ApSnK1AH5smq-fFRTWFWiTF68LsM6t1MRh1Kay8Vmyu4toduidnBrUyo

 

 

Wykład otwarty 25 marca 

Już dziś zapraszamy na otwarty wykład inauguracyjny Siły transformacyjne w ochronie zdrowia: zarządzanie w czasach zagrożeń i nowych szans (25.03.2023 r., godz. 8:30, on-line), który wygłosi Artur Olesch – ekspert zdrowia cyfrowego, redaktor czasopisma o digitalizacji ochrony zdrowia OSOZ Polska, międzynarodowego portalu aboutDigitaHealth.com oraz ICT&Health International. Zapisy: mba@prometriq.pl

Wykład inauguracyjny otwierać będzie kolejne edycje studiów

Dołącz do grona studentów Prometriq i odbierz dyplom już w czerwcu 2024r.

 

 

European MBA Study Tour, Porto

Uprzejmie przypominamy, że zgłoszenia przyjmujemy do 23 marca.

Collegium Prometricum serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w European MBA Study Tour, które odbędzie się w Porto Business School (Uniwersytet w Porto), w Portugalii w terminie 17-21 kwietnia 2023 roku.

O programie European MBA Study Tour:

European MBA Study Tour to 5-dniowe intensywne szkolenie, obejmujące wykłady z ekspertami w dziedzinie ochrony zdrowia, wizyty w placówkach sektora ochrony zdrowia, sesje networkingowe, oficjalną kolację końcową i zwiedzanie miasta. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w programie wydany przez Porto Business School oraz Collegium Prometricum.

 

Najważniejsze terminy European MBA Study Tour:

– zgłoszenia przejmowane są do 23 marca na adres e-mail: mba@prometricum.eu, w odpowiedzi prześlemy szczegółowe informacje

– do 25 marca otrzymają Państwo potwierdzenie dostępności miejsca wraz z instrukcją jak dokonać rezerwacji noclegu w promocyjnej cenie

– do 30 marca należy dokonać wpłaty za uczestnictwo (koszt: 1000€ od osoby) w celu potwierdzenia udziału w wizycie studyjnej (odbiorcą płatności jest Porto Business School – University of Porto)

– 17-21 kwietnia – pobyt w Porto.

 

W załączniku szczegóły dotyczące European MBA Study Tour.

Prometiq-MBA-Porto

Prometiq- MBA- 2023

 

 


ANKIETA

Badanie zależności pomiędzy występowaniem pracoholizmu a samooceną pielęgniarek w podziale na grupy wiekowe w Polsce – badanie korelacyjne

Szanowna Państwo,

 

jestem studentką kierunku pielęgniarstwo na studiach magisterskich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w ramach których realizuję pracę badawczą: „Badanie zależności pomiędzy występowaniem pracoholizmu a samooceną  pielęgniarek w podziale na grupy wiekowe w Polsce – badanie korelacyjne” pisaną pod kierunkiem dr Leny Serafin w zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Badanie to ma na celu ocenę pracoholizmu i samooceny w podziale na grupy wiekowe oraz zbadaniu zależności występującej pomiędzy tymi zmiennymi. Udostępnienie linku do ankiety do mojego badania pozwoli mi zebrać odpowiednią liczbę ankiet, dzięki czemu przeprowadzona analiza statystyczna na odpowiedniej próbie odda charakter tego zjawiska. Badanie to jest skierowane do pielęgniarek pracujących na stanowiskach wykonawczych, całkowicie anonimowe, a wypełnienie ankiety zajmuje do 5 minut.

Załączam link do formularza ankiety:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgZEK_E4zVyEHiFd14brOeux3d8pPE-_1KrxtzfPEYjQPvxw/viewform 

Z wyrazami szacunku
Ewa Krzyżanowska


  Szanowne Koleżanki Położne i Pielęgniarki

              MSZA  ŚWIĘTA

       w intencji rychłej beatyfikacji

     Sługi Bożej  Stanisławy Leszczyńskiej

          w  49 rocznicę śmierci

           Kościół Sióstr Wizytek

  1. Krakowskie Przedmieście 34, Warszawa

       11 marca 2023 roku   godzina 17.00

Prośba o uczestniczenie w nabożeństwie w czepkach

 

 


Apel skierowany do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie wprowadzenia rozwiązań systemowych, które zwiększyłyby dostęp do szczepień profilaktycznych.


Szanowni Państwo, została wyznaczona premierowa emisja filmu o Annie Rydlównej, będzie ona miała miejsce na TVP Historia  16 marca 2023 (czwartek)  o 20:00    i 17 marca (piątek)  o 10.20.


VanityStyle karty – zmiany cenowe kosztu abonamentu miesięcznego dla Programu FitProfit i FitSport :

Vanity Style_informacja o waloryzacji cen

 


KOMUNIKAT

W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej pod adresem https://medical.edu.pl/ w danych zakładkach wymienionych na stronie głównej form kształcenia informacji o zaświadczeniach o wpisie Krajowego Instytutu Medycznego do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych informujemy, że:

  • Uchwałą Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych nr 262/V/R/2020 z 15 kwietnia 2020 r. Krajowy Instytut Medyczny został wykreślony z rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w zakresie wpisu obejmującego: kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Cz. I w związku ze stwierdzeniem rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem na podstawie ustaleń zawartych w protokole Ministra Zdrowia z przeprowadzonych czynności kontrolnych.
  • Uchwałą Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych nr 286/V/R/2022 z 18 maja 2022 r. Krajowy Instytut Medyczny został wykreślony z rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w zakresie wpisu obejmującego: kurs specjalistyczny Endoskopia, kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla położnych, kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych, kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Cz. II, kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo środowisko nauczania i wychowania, kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne, w związku ze stwierdzeniem złożenia oświadczenia przy wniosku o wpis do rejestru organizatorów kształcenia niezgodnego ze stanem faktycznym, co do siedziby i danych identyfikacji podatkowej.

W świetle powyższego, w ocenie Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, zamieszczanie na stronie internetowej bądź w każdej innej formie komunikacji zaświadczeń o wpisie do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Krajowego Instytutu Medycznego w przywołanym w uchwałach zakresie stanowi wprowadzanie w błąd osób zainteresowanych podjęciem się danego kształcenia, co do możliwości jego zrealizowania w ramach podmiotu wykreślonego z rejestru organizatorów kształcenia.

Informujemy, że w dniu 25 stycznia 2023 roku Okręgowa Rada Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zwróciła się do Krajowego Instytutu Medycznego o usunięcie informacji o zaświadczeniach o wpisie do rejestru organizatorów kształcenia zamieszczonych na stronie https://medical.edu.pl/ jako wprowadzających w błąd co do faktu aktualnego istnienia wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych jak i faktycznej możliwości uzyskania danych kompetencji w podmiocie nie będącym już organizatorem kształcenia. W udzielonej Warszawskiej Izbie odpowiedzi z 3.02.2023 r., otrzymanej 6.02.2023 r., zawarto m.in. oświadczenie następującej treści cyt. „Krajowy Instytut Medyczny nie jest obecnie organizatorem kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych, a zamieszczone zaświadczenia mają wyłącznie charakter archiwalny. Aktualnie trwają prace nad uaktualnieniem strony, m.in. w zakresie wzorów wydawanych zaświadczeń. Aktualizacja strony potrwa około 30 dni.

W tym stanie rzeczy, przypominamy, że na kształcenia podyplomowe zapisujemy się tylko i wyłącznie  przez SMK. Każdy organizator kształcenia musi opublikować w SMK nazwę kursu z podaniem daty rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscem realizacji, zaakceptowanym przez CKPPiP, a uczestnik kursu powinien zapisać się na niego najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.

 

 


Dokument przedstawiający m.in. ścieżkę obsługi pacjenta oraz praktyczne informacje dla placówek POZ wdrażających opiekę koordynowaną:

https://blog.osoz.pl/opieka_koordynowana


Opinia prawna w sprawie dopuszczalności przeprowadzenia wyborów do organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii


Pismo w sprawie nowego okresu sprawozdawczego:

Pismo do Izb zawodowych

Pismo do praktyk zawodowych


Sekcja Szczepień Ochronnych Oddziału Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 przypomina o obowiązku wykonywania sprawozdań.

Poniżej pismo PPIS oraz druki sprawozdań do wykonania:

Pismo sprawozdania za IV kwartał 2022

Kwartalne zużycie szczepionek

Sprawozdanie kwartalne z ruchu kart szczepień

Sprawozdanie z uchylających się od szczepień

MZ-54_2023 roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych

Wykaz osób uchylających się od szczepień

 


Oferta specjalna dla Pań Pielęgniarek i Położnych na pobyt w Hotelu***Gromada Medical SPA w Busku_Zdroju


Pismo w sprawie kształcenia podyplomowego 

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia


,,Ogłoszenie o biegłego”

Zgodnie z §  9 pkt 4 Statutu WOIPiP oraz §25 pkt 4b) Zasad Gospodarki Finansowej WOIPiP,

Okręgowa Komisja Rewizyjna WOIPiP ogłasza  postępowanie konkursowe na wybór podmiotu

uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2022r.

Oferty należy składać w sekretariacie biura WOIPiP , pocztą na adres :WOIPiP ul Żelazna 59

00-848 Warszawa lub e-mailem na adres: woipip@woipip.pl do dnia 30 października 2022r.


,,CHIRURGICZNA ASYSTA LEKARZA”

 

Uprzejmie informujemy, iż uruchomiony został projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych i pielęgniarek oraz fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza”. Program ma na celu dofinansowanie szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.

Informacje organizacyjne w załączniku

załącznik


Sekcje Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych, Środowiskowych i Opieki Długoterminowej zapraszają na spotkania w siedzibie WOIPiP przy ul. Żelaznej 59 w każdy II czwartek miesiąca w godz. 14:00-16:00.

W ramach spotkań  odbywają się bezpłatne szkolenia i wymiana doświadczeń zawodowych.