PIELĘGNIARSTWO

Dr hab. n. med. Łukasz CZYŻEWSKI

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

e-mail: lczyzewski@wum.edu.pl

tel.  22/57 20 599 lub 22/502 12 57PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
mgr Melania Butrym
Centrum Onkologii – Istytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. Wawelska 15, 02-034 Warszawa
e-mail: melabutrym@op.pl,

tel. 22 570 92 08

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE I OPERACYJNE

mgr Jolanta OSUCH

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA Klinika Neurochirurgii ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa

e-mail: jolanta.osuch@cskmswia.gov.pl

tel. 47 722 17 33

PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE

mgr Jolanta Michałowska
Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

e-mail: j.michalowska@gmail.com

tel. 22 569 03 08

PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
mgr Małgorzata Giemza

Instytut Hematologii i Transfuzjologii Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
ul. I. Gandhi 14, 02-776 Warszawa

e-mail: mgiemza@ihit.waw.pl

tel. 22 349 62 45

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE I POŁOŻNICZE
dr n.med. Grażyna Bączek
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej
ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa

e-mail: gbaczek@wum.edu.pl,

tel. 22 572 07 02,

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE
mgr Barbara Włodarczyk
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. I. Gandhi 14, 02-776 Warszawa

e-mail: bwlodarczyk@ihit.waw.pl,

tel. 22 349 62 42, 22 349 65 55

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
mgr Dorota Sadowska
Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej
„Hospicjum Domowe” Pl. Konfederacji 55, 01-834 Warszawa

e-mail: dorotawg@onet.eu,

tel. 691 904 106

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
mgr Teresa Pych
Instytut „Pomnik –  Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

e-mail: t.pych@ipczd.pl

tel. 22/815 77 14; 22 815 16 49

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
mgr Anna Dudek

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. ul.Rychlińskiego 1; 05-091 Ząbki

e-mail: a.dudek@drewnica.pl 

tel. 22 781 68 41

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
Jolanta Oszust

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

e-mail: jolanta.oszust@ncm.med.pl

tel. 22 765 83 09

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNE

dr n. o zdr. Agnieszka Pawłowska-Muc

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej- Szpital w Iłży, ul. Siedzikówny „Inki” 4, 27 – 100 Iłża

e-mail: agmich@vp.pl

tel. 48 368 17 04

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

mgr  Lidia Kimber-Dziwisz

Radomski Szpital Specjalistyczny im. Tytusa Chałubińskiego, ul. Lekarska 4, 26-610 Radom

e-mail: zport@poczta.onet.pl

tel. 48 361 55 44