Wniosek o dofinansowanie studiów zawodowych

Konto bankowe do przelewu z tytułu dofinansowania do studiów

Wniosek o dofinansowanie konferencji

WNIOSKI ws. KSZTAŁCENIA

 

Na specjalizację należy złożyć:

 1. wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji w dziedzinie …
 2. prawo wykonywania zawodu (xero)
 3. zaświadczenia o innych ukończonych formach kształcenia podyplomowego (xero)
 4. zaświadczenie o zatrudnieniu ( wymagany co najmniej 2- letni staż pracy w ciągu ostatnich 5 lat)
 5. wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)
  Regulamin

Ważne! Wypełniając wniosek o dofinansowanie proszę zwrócić uwagę na:
pkt. 7 – konieczność podpisu osoby odpowiedzialnej za pion pielęgniarski
pkt. 9 – opinia pełnomocnika ( w przypadku braku takiej osoby w placówce roszę wpisać – nie dotyczy)

 

Wniosek o dofinansowanie kształcenia podyplomowego

specjalizacja /karta zakwalifikowania

Na kursy kwalifikacyjne należy złożyć:

 1. wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie …
 2. wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)
  Regulamin

Ważne! Wypełniając wniosek o dofinansowanie proszę zwrócić uwagę na:
pkt. 7 – konieczność podpisu osoby odpowiedzialnej za pion pielęgniarski
pkt. 9 – opinia pełnomocnika ( w przypadku braku takiej osoby w placówce proszę wpisać – nie dotyczy)

Wniosek o dofinansowanie kształcenia podyplomowego

kurs kwalifikacyjny/karta zakwalifikowania

Na kursy specjalistyczne należy złożyć:

 1. wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie …
 2. wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)
  Regulamin

Ważne! Wypełniając wniosek o dofinansowanie proszę zwrócić uwagę na:
Pkt. 9 – opinia pełnomocnika (w przypadku braku takiej osoby w placówce proszę wpisać – nie dotyczy).

Ważne! We wniosku o dofinansowanie nie ma konieczności wypełnienia pkt. 7 (punkt, który wypełniała osoba odpowiedzialna za pion pielęgniarski)

kurs specjalistyczny/karta zakwalifikowania

Wniosek o dofinansowanie kształcenia podyplomowego

Na kursy dokształcające należy złożyć:

 1. wniosek o zakwalifikowanie do kursu dokształcającego
 2. wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)
  Regulamin

Ważne! Wypełniając wniosek o dofinansowanie proszę zwrócić uwagę na:
Pkt. 9 – opinia pełnomocnika (w przypadku braku takiej osoby w placówce proszę wpisać – nie dotyczy).

kurs dokształcający/karta zakwalifikowania

Wniosek o dofinansowanie kształcenie podyplomowego

WNIOSKI ws. KONFERENCJI

Wniosek ws. konferencji

Poznaj zasady dofinansowania konferencji

WNIOSKI ws. REJESTRU PODMIOTÓW KSZTAŁCENIA

Wpis do rejestru

Zmiana wpisu

Wzór upoważnienia osoby do odbioru przyznanych pieniędzy

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]