SZANOWNI  PAŃSTWO,

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ OBSŁUGA INTERESANTÓW  W SIEDZIBIE IZBY W DZIALE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU  ODBYWA SIĘ  PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM :

22 826 97 93  LUB  532 259 187

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.


Zmiana nazwiska

Dokumenty składamy osobiście:

 1. prawo wykonywania zawodu – oryginał ( dokonujemy adnotacji o zmianie nazwiska w PWZ)
 2. dowód osobisty lub odpis aktu  małżeństwa – kopia i oryginał do wglądu
 3. arkusz aktualizacyjny ( w przypadku aktualizacji danych pielęgniarka /położna wypełnia tylko te części, które dotyczą zmiany)
  Pobierz pdf A  pobierz pdf B pobierz pdf C pobierz pdf Dpobierz pdf Epobierz pdf Fpobierz pdf Gpobierz pdf H

Zmiany teleadresowe

Składamy:

 • arkusz aktualizacyjny (pobierz arkusz, załącznik pt. Arkusz Rejestr PiP)

lub

 • pisemne oświadczenie osoby zainteresowanej.

Dokumenty  można złożyć osobiście,  e-mailem lub drogą pocztową.

Zmiana miejsca pracy /podjęcie pracy

Składamy:

lub

 • zaświadczenie z kadr o zatrudnieniu ( można przesłać skan zaświadczenia e-mailem),

lub

 • oświadczenie osoby zainteresowanej o miejscu zatrudnienia – należy podać dokładny adres zakładu pracy z kodem, stanowisko oraz datę rozpoczęcia pracy ( dzień, miesiąc, rok).

Wyżej wymienione dokumenty dotyczące zmiany miejsca pracy można złożyć osobiście,  e-mailem lub drogą pocztową.

Ponadto  informujemy, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. ( Dz. U. 2014  poz. 1435) pielęgniarka i położna wykonująca zawód:

 • w ramach umowy o pracę;
 • w ramach stosunku służbowego;
 • na podstawie umowy cywilnoprawnej;

są obowiązane, poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, zgodnie z  podaną wcześniej instrukcją.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Zmiana danych dotyczy:

 • ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo,
 • ukończenie specjalizacji,
 • ukończenie kursów – kwalifikacyjnych, specjalistycznych, dokształcających

Składamy:

 1. arkusz aktualizacyjny
  Pobierz pdf A  pobierz pdf B pobierz pdf C pobierz pdf Dpobierz pdf Epobierz pdf Fpobierz pdf Gpobierz pdf H
 2. oryginalny odpis ukończenia szkoły wyższej
 3. kopia zaświadczenia o ukończonej specjalizacji,  oryginał prawa wykonywania zawodu, ponieważ dokonujemy wpisu o specjalizacji w dokumencie PWZ,
 4. oryginały do wglądu  oraz kopie zaświadczeń o ukończonych kursach

Powyższe dokumenty trzeba złożyć osobiście.

Ważne !

Zgodnie z art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna wpisana do rejestru  obowiązana jest  do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady o wszelkich zmianach danych, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Kontakt z działem PWZ:
tel. 22 826 97 93
pwz@woipip.pl
 

Pn-Śr 8.00-16.00
Czw 8.00-17.00
Pt – 8.00-15.00

Wnioski można także pobrać i wypełnić na miejscu.