ZAŚWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OC

Żeby otrzymać Zaświadczenie od Odpowiedzialności Cywilnej OC należy przesłać na adres Izby lub na adres mailowy : woipip@woipip.pl; m.osiak@woipip.pl

  • Skan Prawa Wykonywania Zawodu
  • Udokumentowane opłacenie składki członkowskiej za okres ostatnich 5 lat