Zmiana danych dotyczy:

  • ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo,
  • ukończenie specjalizacji (tylko w tej sytuacji konieczne jest osobiste złożenie dokumentów),
  • ukończenie kursów – kwalifikacyjnych, specjalistycznych, dokształcających

Składamy:

  1. arkusze aktualizacyjne
    Pobierz pdfA  pobierz pdf H
  2. kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej a także duplikat
  3. kopia dyplomu ukończonej specjalizacji,  oryginał prawa wykonywania zawodu, ponieważ dokonujemy wpisu o specjalizacji w dokumencie PWZ,
  4. kopie zaświadczeń  ukończonych kursów

Wyżej wymienione dokumenty (oprócz wpisu specjalizacji) można złożyć osobiście, e-mailem lub drogą pocztową.

Ważne !

Zgodnie z art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna wpisana do rejestru  obowiązana jest  do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady o wszelkich zmianach danych, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Kontakt z działem PWZ:
tel. 22 826 97 93
pwz@woipip.pl
 

Pn-Śr 8.00-16.00
Czw 8.00-17.00
Pt – 8.00-15.00

Wnioski można także pobrać i wypełnić na miejscu.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]