W sytuacji stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu po raz pierwszy składamy:

  1. wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
    Pobierz pdf
  2. oryginalny odpis dyplomu ukończenia wyższej szkoły medycznej oraz kopia suplementu (oryginał do wglądu)
  3. zdjęcie o wymiarze 35  x 45 mm  ( również w wersji elekronicznej )
  4. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
    Wzór zaświadczenia lekarskiego-Pobierz pdf
  5. dowód osobisty (oryginał do wglądu)

Z kompletem dokumentów zapraszamy do biura osobiście.

Kontakt z działem PWZ:
tel. 22 826 97 93

tel.kom. 532 259 187

tel. 22 230-68-83, 22 230-68-77
pwz@woipip.pl
 

Pn-Śr 8.00-16.00
Czw 8.00-17.00
Pt – 8.00-15.00