Ustawy

Aby zapoznać się z danym aktem prawnym, należy:
1. uruchomić poniższy plik ze spisem ustaw;
2. kliknąć w tytuł danej ustawy z poniższej listy;
2. następnie – po odesłaniu na stronę Internetowego Systemu Aktów Prawnych (systemu informacji prawnej Kancelarii Sejmu RP) – kliknąć w plik PDF obok wyrażenia „tekst ujednolicony”.
Internetowy System Aktów Prawnych to system informacji prawnej zawierający opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych:
Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

SPIS USTAW


Zmiany w Aktach prawnych obwieszczenia i komunikaty

18.01.2023r. zmiany w aktach prawnych obwieszczenia i komunikaty

27.01.2023 r. zmiany w aktach prawnych obwieszczenia i komunikaty

01.01.2023r. zmiany w aktach prawnych obwieszczenia i komunikaty