Członkowie samorządu pełniący funkcje z wyboru w organach Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w kadencji 2023- 2027

   

Anna Dudzińska
Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

a.dudzinska@woipip.pl

Barbara Mazurkiewicz
Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

b.mazurkiewicz@woipip.pl

Magdalena Osiak
Sekretarz Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

m.osiak@woipip.pl

   

Helena Falkowska
Skarbnik Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

h.falkowska@woipip.pl

Krystyna Ambroziak
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
  Urszula Królikowska
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
Elżbieta Iwanicka
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

Organy WOIPIP

Okręgowa Rada

Funkcja Imiona Nazwisko
Przewodnicząca  Anna  Dudzińska
Wiceprzewodnicząca Barbara Mazurkiewicz
Sekretarz Magdalena Osiak
Skarbnik  Helena  Falkowska
Członek Małgorzata Antonow
Członek Urszula Czyżykowska
Członek Olga Dembicka
Członek Elżbieta Dróżdż-Kubicka
Członek Wioleta Galuba
Członek Beata Grygier
Członek Małgorzata Jadczak
Członek Grażyna Kaca
Członek Agnieszka Karaś
Członek Anna Karlson
Członek Gilbert Kolbe
Członek Katarzyna Kołodziejska
Członek Kamil Makos
Członek Agnieszka
Matosek-Czarnecka
Członek Arkadiusz Mroczkowska
Człone Zuzanna Najder
Członek Iwona Nastkiewicz
Członek Marceli Solecki
Członek Iwona Stańczuk
Członek Agata Stępniak
Członek Beata Szyszkowska-Suchta
Członek Robert Walenciuk
Członek Paweł Witt
Członek Anna Wyrzykowska
Członek Wiesława Załuska
Członek Katarzyna Złotowska
Członek Jacek Wojciechowski

Prezydium Okręgowej Rady

Funkcja Imiona Nazwisko
Przewodnicząca  Anna  Dudzińska
Wiceprzewodnicząca Barbara Mazurkiewicz
Sekretarz Magdalena Osiak
Skarbnik  Helena  Falkowska
Członek prezydium Beata Grygier
Członek prezydium Małgorzata Jadczak
Członek prezydium Grażyna Kaca
Członek prezydium Anna Karlson
Członek prezydium Gilbert Kolbe
Członek prezydium Zuzanna Najder
Członek prezydium Iwona Nastkiewicz
Członek prezydium Robert Walenciuk
Członek prezydium Paweł Witt
Członek prezydium Anna Wyrzykowska
Członek prezydium Wiesława Załuska

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Funkcja

Imiona

Nazwisko

Przewodnicząca

Krystyna Ambroziak

Członek

Barbara Kazimierczak

Członek

Teresa Kosicka

Członek

Teresa Kruk

Członek

Marcin Paprzycki

Członek

Agnieszka Przepiórka

Członek

Dorota Sandałowicz

Członek

Monika Sarna

Członek

Agnieszka Tarłowska

Członek

Barbara Witan

Członek

Bożena Załęska

Członek

Monika Zawadzka

Okręgowy Sąd

Funkcja Imiona Nazwisko
Przewodnicząca Urszula Królikowska
Członek Izabela Burzyńska
Członek Dorota Błaszczyk
Członek Dorota Dąbrowska
Członek Bożena Grygiel
Członek Paulina Karkowska
Członek Agnieszka Kostrzewa
Członek Barbara
Mól
Członek Grażyna Odolińska
Członek Marzena Romańska
Członek  Elżbieta Szkopek
Członek Iwona Wawerska

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Funkcja Imiona Nazwisko
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Elżbieta Iwanicka
Agnieszka Bartczak
Danuta Cyperling
Katarzyna Grygo
Elżbieta Iłendo
Mariola Kowalska
Izabela Krośnia
Elżbieta Kurzyńska
Anna Madejska
Ewa Meto
Małgorzata Ognicka
Dorota Owczarczyk
Grażyna Sarna
Agnieszka Sobczak
Grażyna Szymańska-Łaszewska
Jadwiga Wierzbowska
Dorota Żelisko