NIPiP pytania i odpowiedzi dot. wynagrodzeń


Pismo NIPiP do Ministerstwa Zdrowia dotyczące minimalnego wynagrodzenia

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo


Wzór aneksu do umowy o pracę

Komunikat płace minimalne 07.2022 r.


Płace minimalne w ochronie zdrowia – wyjaśnienia dodatkowe


Wzór- Aneksu do umowy o pracę


Wzór porozumienia  przedstawicielem pracowników ustawa o najniższym wynagrodzeniu


Wzór zarządzenia kierownika ustawa o najniższym wynagrodzeniu


Załącznik- Kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami


Załącznik do ustawy z przeliczeniem


Zmiana ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.


Pismo NRPiP do MZ