W sytuacji zmiany numeru telefonu lub adresu składamy jeden z poniższych dokumentów:

  • arkusze aktualizacyjne

Pobierz pdfA   pobierz pdf H

lub

  • pisemne oświadczenie osoby zainteresowanej dotyczące nowego adresu/telefonu

Dokumenty  można złożyć osobiście,  e-mailem lub drogą pocztową.