Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  WOIPiP  został  powołany Uchwałą Nr 90/III/2008 Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 26 stycznia 2008r. jako odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska pielęgniarek i położnych na podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Uroczyste otwarcie, nastąpiło w dniu 05.03.08r.

Misją Ośrodka jest promowanie zawodu i zapewnienie członkom  Izby możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kształcenia ustawicznego, realizowanego na wysokim poziomie merytorycznym. 

Działalność Ośrodka jest finansowana ze środków WOIPiP, oraz ze środków pozyskiwanych z działalności komercyjnej, także od sponsorów.

Realizowane formy doskonalenia zawodowego są dostępne  zarówna  dla członków WOIPiP jak również dla  pielęgniarek i położnych z poza obszaru działania WOIPiP, oraz dla innych grup zawodowych na  odrębnych warunkach finansowych.

Prowadzone są również działania edukacyjne i promujące zdrowie skierowane do pacjentów oraz ich rodzin.

Ośrodek w miejscu siedziby dysponuje aktualnie pięcioma salami wykładowymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt audiowizualny, z zapleczem socjalnym.

Do dyspozycji uczestników szkoleń i wykładowców pozostają niezbędne  pomoce dydaktyczne, które są sukcesywnie uzupełniane na miarę potrzeb uruchamianych form doskonalenia.  Posiadamy nowoczesne fantomy do ćwiczeń w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych, dzieci i noworodków,  oraz do badania fizykalnego. W trosce o jakość kształcenia i komfort uczestników,  wykłady odbywają się w grupach nie przekraczających 40 osób, a zajęcia praktyczne w grupach maksymalnie 6 osobowych. Kształcenie prowadzone jest w systemie mieszanym. Zajęcia teoretyczne obejmują weekendy, a zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Nasze atuty

 • starannie dobierana kadra dydaktyczna, zarówno spośród liderów praktyki zawodowej jak i pracowników  naukowo dydaktycznych  gwarantująca  wysoką jakość kształcenia,
 • współpracujemy z wieloma placówkami ochrony zdrowia uwzględniając poziom referencyjności,
 • nacisk na przebieg zajęć praktycznych, dających możliwość połączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną i  umożliwiających zapoznanie się z najnowszymi wymaganiami,
 • komfortowe  warunki kształcenia  – sale wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • każda sala wykładowa  posiada własne zaplecze socjalne, na który składa się aneks kuchenny z wyposażeniem,  szatnie i zaplecze sanitarne.
 • program zajęć zgodny z wymaganiami programowymi i dostosowywany
  do potrzeb słuchaczy,
 • dogodna lokalizacja, łatwość dojazdu zarówno środkami komunikacji miejskiej jak i samochodem,
 • możliwość korzystania z preferencyjnych warunków zakwaterowania w hotelu dla osób spoza Warszawy,
 • możliwość korzystania z zajęć dodatkowych, przygotowujących słuchaczy
  do egzaminu państwowego,
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych dla słuchaczy,
 • W przypadku odpłatnych szkoleń możliwość rozłożenia kosztów kształcenia na dogodne raty.

Siedziba Ośrodka:

Warszawa, Dzielnica Bielany
Aleja Władysława Reymonta 8.
tel./fax:  22 633 35 98
szkolenia@woipip.pl