Pismo NIPiP dotyczące nadzoru na Pielęgniarkami bądź Położnymi po uzyskaniu warunkowego PWZ


Zgodnie z Uchwałą NR 399/V/R/2022

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych refinansuje pobyt sanatoryjno – rehabilitacyjny.

Regulamin

Aby ubiegać się o refinansowanie pobytu należy złożyć:

1. Wniosek

2.  Fakturę opłaconą za pobyt sanatoryjno-  rehabilitacyjny

3. Druk przekazania przyznanego dofinansowania na konto bankowe 

Polecenie przekazania środków na konto bankowe ( do pobrania)

,,Refinansowanie z niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie za pobyt sanatoryjny/rehabilitacyjny opłacony w całości przez Członka Okręgowej Izby i rozpoczynający się najwcześniej w dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu. Stosowanie do zdania pierwszego refinansowanie nie przysługuje w szczególności w przypadku pobytu opłaconego przez osobę trzecią, w tym z tytułu opłacenia przez Członka Okręgowej Izby dodatkowych świadczeń ( np. zabiegi, wyższy standard pokoju) w przypadku pobytu opłaconego przez osobę trzecią.’’