UWAGA!

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego

ogłasza nabór na specjalizacje w dziedzinie:

KOD N23 :Pielęgniarstwo Internistyczne,od 16 października 2023 r. do 14 kwietnia 2025r.

KOD N12:Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i intensywnej opieki, od 20 października 2023 r.                      do 21 kwietnia 2025 r.

KOD N14:Pielęgniarstwo Psychiatryczne, od 20 października 2023 r. do 21 kwietnia 2025 r.

KOD N10:Pielęgniarstwo Chirurgiczne, od 20  października 2023 r. do 21 kwietnia 2025 r.

KOD N11:Pielęgniarstwo Operacyjne, od 18 października 2023 r. do 15 kwietnia 2025 r.

KOD N16:Pielęgniarstwo Epidemiologiczne, od 18 października 2023 r. do 15 kwietnia 2025 r.

KOD N09:Pielęgniarstwo Pediatryczne, od 26 października 2023 r. do 25 kwietnia 2025 r.

KOD N01:Pielęgniarstwo Rodzinne dla pielęgniarek, od 23 października  2023 r. do 25 kwietnia 2025r.

KOD N22:Pielęgniarstwo Rodzinne dla położnych, od 26 października 2023 r. do 25 kwietnia 2025r.

KOD N13:Pielęgniarstwo Onkologiczne, od 26 października 2023 r. do 25 kwietnia 2025 r.

 

Uwaga: Osoby, które nie posiadają  kursu Wywiad i badanie fizykalne,
wymaganego do ukończenia specjalizacji,  mogą ukończyć ten kurs
bezpłatnie w ramach Projektu unijnego, który jest realizowany
do końca 2023 roku.

 Uwaga: Osoby posiadające dyplom uzyskania tytułu licencjata  pielęgniarstwa  /
położnictwa począwszy od naboru 2012/2013 lub dyplom uzyskania tytułu
specjalisty po 2001 r., są zwolnione z odbycia tego kursu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o rejestrowanie się w systemie SMK. Oferujemy pomoc w złożeniu wniosku!

Na specjalizację należy złożyć:

  • Wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji (klick),
  • Prawo wykonywania zawodu (xero), również strony z adnotacjami dotyczącymi zmiany nazwiska lub Izb Pielęgniarskich,
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” lub zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, lub dyplom uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa począwszy od naboru 2012/2013 lub dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.,
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu, nie starsze niż 3 mc-e (wymagany co najmniej 2-letni staż pracy w ciągu ostatnich 5 lat),

Osoby zainteresowane refundacją kosztów kształcenia proszone są o zapoznanie się z regulaminem REFUNDACJI ze środków Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych:

Zapisywanie się na specjalizację tylko przez system SMK

(oferujemy pomoc w złożeniu wniosku)

 

Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem telefonu Ośrodka Kształcenia:  (22) 633-35-98 lub adresem mailowym: szkolenia@woipip.pl