W sobotę 13.04.2024 roku obyły się pierwsze z cyklu warsztaty pt. „Dobrej praktyki w opiece stomijnej” przygotowane przez Sekcie Chirurgiczną, której przewodniczącym jest dr n. o zdr. Tomasz Piątek. Zaproponowana formuła spotkania rozpoczynająca się wykładem omawiającym zagadnienie dotyczące nowych form związanych z holistyczną opieką a następnie możliwość samodzielnego przećwiczenia poznanych umiejętność lub ich doskonalenia została bardzo dobrze przyjęta przez uczestników tego spotkania.  Współpraca koleżanek i kolegów podczas warsztatów zaowocowała wymianą osobistych doświadczeń z pracy z pacjentami mającymi takie problemy. Ważny aspekt to również poznanie się nawzajem, co integruje nasze środowisko.

Dziękujemy za wasze uczestnictwo w warsztatach