PIELĘGNIARSTWO
KONSULTANT KRAJOWY – Prof. dr hab. n. med. Maria KÓZKA Prof. nadzw. UJ
Instytut Pielęgniarstwa Collegium Medicum UJ 31-501 Kraków, ul. Kopernika 25;
tel. 12/421 41 60;  e-mail: makozka@cm-uj.krakow.pl

Opinia dot. zleceń lekarskich w domu pacjenta , w których pielęgniarka ma podać kilka produktów w jednej iniekcji

zalecenia dot. Koronawirusa

załącznik

akty prawne

spis aktów

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

Zalecenia organizacyjne dotyczące szczotkowania zębów u dzieci w przedszkolach w okresie epidemii koronawirusa SARS CoV-2

Wytyczne epidemiologiczne GIS dla żłobków i przedszkoli

Wytyczne GIS i MZ dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego


PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
KONSULTANT KRAJOWYDr n. med.Edyta Cudak

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

ul. Smoluchowskiego 11,60-189 Poznań

tel. 61 861 22 39

e-mail: edytacud@ump.edu.pl

zalecenia dot. Koronawirusa

Stanowisko Zespołu Konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  z dnia 19.01.2021

 

załącznik

materiały szkoleniowe dla pielęgniarek pracujących w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii:

Zalecenia dotyczące postępowania u osób z chorobą COVID-19 leczonych w domu

 

https://www.ptpaio.pl/dokumenty/67.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=yoYto6jSVps

https://www.youtube.com/watch?v=qcu7UKJi0OA

https://ump-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/p009731_ump_edu_pl/EZjY0zBlgeZNtcqaXTG7e0wBtqWyQC4PLmtFEazat6DIOg?e=y4ZIp0


PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE
KONSULTANT KRAJOWY – dr n. med. Małgorzata PAsek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie;

ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

tel. kom. 691 524 492

e-mail: malgorzata_pasek@wp.pl


PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
KONSULTANT KRAJOWY – mgr Beata OSTRZYCKA

Samodzielny Gminny ZOZ w Dywitach 11-001 Dywity, ul. Jeżynowa 16; tel. 89/512 01 22; email: bostrzycka@wp.pl

zalecenia dot. Koronawirusa

Zalecenia dotyczące postępowania u osób z chorobą COVID-19 leczonych w domu

 

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik


PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
KONSULTANT KRAJOWY – dr n. o zdrowiu Mariola RYBKA

Szpital Lipno Sp. z o.o.   87-600 Lipno, ul. Nieszawska 6
tel. 54/288 02 63(323); 
e-mail: drmariolarybka@wp.pl

zalecenia dot. Koronawirusa

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik


PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
KONSULTANT KRAJOWY – dr n. med. Krystyna PISKORZ-OGÓREK

Wojewódzki specjalistyczny Szpital dziecięcy 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18A;
tel. 89/539 34 55;  e-mail: piskorz@wssd.olsztyn.pl

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii

Zalecenia dot. Koronawirusa

załącznik

załącznik

Zalecenia organizacyjne dotyczące szczotkowania zębów u dzieci w przedszkolach w okresie epidemii koronawirusa SARS CoV-2


PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
KONSULTANT KRAJOWY – dr n. med. Anna SZCZYPTA

Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie; 31-061 Kraków, ul. Trynitarska 11; tel. 12/379 71 66; e-mail: infoepid@interia.pl

 

zalecenie dot. Koronawirusa

załącznik

załącznik

załącznik


PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
KONSULTANT KRAJOWY – dr n. o zdrowiu Damian CZARNECKI

C M im. L. Rydygiera w Bydgoszczy U M K w Toruniu ul. Jagiellońska 13-15;   85-067 Bydgoszcz; Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza ul. M. Skłodowskiej-Curie 9;   85-094 Bydgoszcz; tel. 52/585 42 82;  e-mail: czarneckidamian@cm.umk.pl

zalecenia dot. Koronawirusa

załącznik


PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
KONSULTANT KRAJOWY – dr n. med. Anna MAŁECKA-DUBIELA

Kliniczny Oddział Ratunkowy UCK, Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego GUM ul. Smoluchowskiego 17

e-mail: annamalecka234@wp.pl

anna.malecka@gumed.edu.pl;


PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE I OPERACYJNE
KONSULTANT KRAJOWY – Dr n. med. Regina Sierżantowicz

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ul.Szpitalna 37, 15-295 Białystok

e-mail: renatasierz@wp.pl

zalecenia dot. Koronawirusa

załącznik


PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
KONSULTANT KRAJOWY – mgr Izabela KAPTACZ

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej Zespół opieki Paliatywnej „Palium”
42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45a;
tel. 34/360 54 91, 34/360 55 37; e-mail: ikaptacz@wp.pl

zalecenia dot. Koronawirusa

załącznik


PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE
KONSULTANT KRAJOWY – mgr Alicja SZEWCZYK

Klinika Endokrynologii i Diabetologii  INSTYTUT „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”
04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20
tel. 22/815 10 42; e-mail:
alicja.szewczyk@gmail.com

zalecenia dot. Koronawirusa

załącznik

załącznik

ankieta


PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE 

KONSULTANT KRAJOWY – dr n. med. Ewa KĄDALSKA

Klinika i Poliklinika Geriatrii Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1; tel. 22/670 94 67; e-mail: ewa.kadalska@gmail.com


PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE I POŁOŻNICZE

KONSULTANT KRAJOWY – dr hab. n. o zdrowiu Grażyna IWANOWICZ-PALUS

Katedra Rozwoju Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny
w Lublinie, ul.Staszica 4-620-081 Lublin

tel. 81/448 68 42
e-mail: grazyna.iwanowicz-palus@umlub.pl; spupalus@gmail.com

zalecenia dot. Koronawirusa

zalecenia

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

informacja o powołaniu przez NFZ Zespołu do spraw metodyki pomiaru wskaźników realizacji „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy

załącznik

Przekazujemy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na zapytanie NIPiP w sprawie możliwości przeprowadzenia w podmiotach leczniczych porodów rodzinnych, tj. z udziałem osoby towarzyszącej.

Odpowiedź MZ


PIELĘGNIARSTWO DS. OBRONNOŚCI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA – POWOŁANA PRZEZ MSWiA

DDr n. med. Lidia Sierpińska

1 Wojskowy Szpital Kliniczny
w Lublinie Al. Racławickie 23 ,20-049 Lublin

tel. 81/718 23 00 fax 81/718 23 77;

kom. 507 810 339

e-mail: sierpinska1@wp.pl