Zasady przyznawania wyróżnień i odznaczeń

wręczanych podczas Gali związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej organizowanej przez Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych:

  • odznaka honorowa Ministra Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”,
  • wyróżnienie okolicznościowe Prezydenta m. st. Warszawy pn. „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWIE”,
  • wyróżnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego,
  • wyróżnienia Starostów Powiatów,
  • nagrody Dyrektorów i Prezesów,
  • ODZNACZENIE ZA ZASŁUGI DLA SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH przyznawane przez NIPiP
  • odznaczenia samorządu WOIPiP przyznawane przez Radę Okręgową

Wyróżnienia  przyznawane są  w placówkach i są suwerennymi decyzjami placówek, podejmowanymi przez Dyrektorów/Prezesów w porozumieniu z Pielęgniarkami Naczelnymi.

Wyjątek stanowią:

  • odznaczenia Ministra Zdrowia ‘” Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” oraz
  • wyróżnienia okolicznościowe Prezydenta m. st. Warszawy pn. „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWIE”, gdzie do pisma przewodniego wysyłanego do Placówek z terenu działania WOIPiP zawsze załączony jest regulamin przyznawania w/w odznaczeń z jasnym określeniem kryteriów, jakie powinien spełniać kandydat wyznaczony przez daną placówkę do określonego wyróżnienia. W/W regulaminy są wytycznymi wskazanych Instytucji Państwowych przyznających poszczególne nagrody. Do wniosku osoby wytypowanej do powyższych wyróżnień powinien być załączony protokół z postępowania typującego osobę do takiego odznaczenia, a decyzja powinna być podjęta w gronie Pielęgniarek Naczelnych, pełnomocników i delegatów WOIPiP z danej placówki. Protokół powinien być podpisany przez wszystkie osoby uczestniczące w postepowaniu, a decyzja podjęta kolegialnie.

Samorząd nie ma wpływu na decyzje, jakie osoby są typowane do wyróżnień w poszczególnych placówkach!

 

 

Dystrybucja biletów na uroczystą Galę związaną z Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki i Dniem Położnej.

W zależności od miejsca organizacji uroczystej Gali WOIPiP, do dyspozycji jest ogółem ok. 2000 biletów.

Do rejonów przekazywane są zaproszenia przydzielane według schematu podziału ogólnej puli miejsc przyjętego przez WOIPiP.

Jest to przydział miejsc procentowy, czyli w zależności od ilości zatrudnionych w danym rejonie wyborczym pielęgniarek i położnych, na ok. 15 osób zatrudnionych przypada jedno zaproszenie.

Miejsca są przydzielane w Izbie, z uwzględnieniem przydziału miejsc z poprzednich lat i wydawane do Rejonów – Pełnomocnikom danego rejonu.

Natomiast, sama dystrybucja w danej Placówce, czyli sposób wydawania biletów, jak i  to, do których osób one trafią, pozostaje w gestii tylko i wyłącznie danej Placówki.

Samorząd, w żaden sposób nie ingeruje w wydawanie zaproszeń!