Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Jeśli dokonujecie Państwo wpisu do RPWDL  po raz pierwszy to składamy:

1.Wniosek osoby zainteresowanej i odpowiedni załącznik w zależności od rodzaju wykonywanej praktyki.

Wniosek o wpis
Pobierz pdf

Załącznik do wniosku o wpis -nr I – dotyczy zamiaru wykonywania praktyki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w ramach umowy kontraktowej
Pobierz plik

Załącznik do wniosku o wpis – nr II – dotyczy zamiaru wykonywania praktyki wyłącznie w miejscu wezwania czyli tzw. świadczenia w domu pacjenta
Pobierz plik

Załącznik do wniosku o wpis – nr III – dotyczy zamiaru wykonywania praktyki w gabinecie czyli otwarcia własnego gabinetu
Pobierz pdf

2. Zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej -CEIDG.

3.Potwierdzenie o wniesieniu opłaty za wpis do rejestru (91zł)

4. Zaświadczenie  prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.

5. Kserokopia dowodu osobistego

6.Poświadczenie braku przerwy w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat (zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwa pracy)

7.Zaświadczenie o opłacaniu składek na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych (ostatnie pięć lat).

Wypełnione dokumenty  należy złożyć osobiście ,wysłać drogą pocztową.

Po dokonaniu przez Izbę procedury wpisu, zaświadczenie o wpisie do w/w rejestru  wyślemy Państwu na podany  we wniosku adres e-mail .

Wnioski można także pobrać i wypełnić na miejscu.

Biuro PWZ
tel. 22 826 97 93
pwz@woipip.pl 

Pn-Śr 8.30-15.30
Czw 8.30-16.30
Pt – nieczynne