PIELĘGNIARSTWO
KONSULTANT KRAJOWY – dr hab. n. hum. Maria KÓZKA Prof. nadzw. UJ
Instytut Pielęgniarstwa Collegium Medicum UJ 31-501 Kraków, ul. Kopernika 25;
tel. 12/421 41 60;  e-mail: makozka@cm-uj.krakow.pl

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
KONSULTANT KRAJOWYdr hab. n. med. Danuta DYK
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Wydz. Nauk o Zdrowiu UM im. K. Marcinkowskiego, 60-179 Poznań, ul. Smoluchowskiego 11
tel. 61/861 22 39, 61/861 22 41; e-mail: dyk@ump.edu.pl

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE
KONSULTANT KRAJOWY – dr n. med. Anna KOPER
Centrum Onkologii-Szpital im. Prof. F. Łukaszczyka 85-796 Bydgoszcz, ul. Dr I. Romanowskiej 2;
tel. 52/374 32 04; e-mail: kopera@co.bydgoszcz.pl

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
KONSULTANT KRAJOWY – mgr Beata OSTRZYCKA
Samodzielny Gminny ZOZ w Dywitach 11-001 Dywity, ul. Jeżynowa 16; tel. 89/512 01 22;
email: bostrzycka@wp.pl

PIELĘGNIARSTWO PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
KONSULTANT KRAJOWY – dr n. o zdrowiu Mariola RYBKA
Szpital Lipno Sp. z o.o.   87-600 Lipno, ul. Nieszawska 6
tel. 54/288 02 63; 
e-mail: drmariolarybka@wp.pl

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
KONSULTANT KRAJOWY – dr n. med. Krystyna PISKORZ-OGÓREK
Wojewódzki specjalistyczny Szpital dziecięcy 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18A;
tel. 89/539 34 55;  e-mail: piskorz@wssd.olsztyn.pl

PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
KONSULTANT KRAJOWY – dr n. med. Beata OCHOCKA
40-750 Katowice, ul. Hierowskiego 44G;
e-mail: obeata@tlen.pl

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
KONSULTANT KRAJOWY – dr hab. n. hum. Ewa WILCZEK-RUŻYCZKA Prof. nadzw.
30-225 Kraków, ul. Kazimierza Nitscha 17;
tel. kom. 660 913 017; e-mail: ewaroz0@poczta.onet.pl

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
KONSULTANT KRAJOWY – dr n. med. Anna MAŁECKA-DUBIELA
80-180 Gdańsk, ul. Częstochowska 11/3
e-mail: anna.malecka@gumed.edu.pl

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE I OPERACYJNE
KONSULTANT KRAJOWY – dr hab. n. med. Maria Teresa SZEWCZYK Prof. nadzw.
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Dr A. Jurasza Collegium Medicum UMK Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii
85-094 Bydgoszcz, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
tel. 52/585 40 70; e-mail: mszewczyk@cm.umk.pl

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
KONSULTANT KRAJOWY – mgr Izabela KAPTACZ
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej Zespół opieki Paliatywnej „Palium”
42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45a;
tel. 34/360 54 91, 34/360 55 37; e-mail: ikaptacz@wp.pl

PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE
KONSULTANT KRAJOWY – mgr Alicja SZEWCZYK
Klinika Endokrynologii i Diabetologii  INSTYTUT „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”
04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20
tel. 22/815 10 42; e-mail:
alicja.szewczyk@gmail.com

DZIEDZINY DOTYCZĄCE POŁOŻNICTWA:

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE I POŁOŻNICZE
KONSULTANT KRAJOWY – mgr Leokadia JĘDRZEJEWSKA
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 50;
tel. 71/373 20 56;  e-mail: l.jedrzejewska@wp.pl