UWAGA !

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP informuje, że zgodnie z komunikatem CKPPiP z dnia 23 marca 2020r. dotyczącego możliwości wydłużenia czasu trwania szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych w zależności od rozwoju sytuacji, wystąpi o możliwość wydłużenia poszczególnych form kształcenia, o czym będzie informował na bieżąco zainteresowane grupy uczestników szkoleń.


Szanowni Państwo!

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP informuje, że sposób oraz terminy zaliczeń zajęć teoretycznych będą przesyłane do poszczególnych specjalizacji za pośrednictwem utworzonych do tego celu, grupowych adresów e-mailowych”.

DYREKTOR OŚRODKA

Elżbieta Pawłowska

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP odwołuje wszystkie zajęcia do końca kwietnia 2020 r. Dotyczy to  zarówno planowanych zaliczeń, wykładów jak i zajęć w placówkach stażowych.

Informujemy również, że przesunięciu ulegają planowane terminy rozpoczęcia kolejnych edycji specjalizacji,  kursów specjalistycznych i dokształcających.

Jednocześnie mając na uwadze bezpieczeństwo uprzejmie prosimy
o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku na rzecz informacji  mailowej lub telefonicznej
.

Dalsze decyzje będą podejmowane w miarę zmieniającej się sytuacji i będziemy Państwa o nich na bieżąco informować.

Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej WOIPiP.

 

 

UWAGA!

WOIPiP Ośrodek kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Prowadzi nabór na specjalizacje:

 • Pielęgniarstwo operacyjne, które rozpocznie się 17 marca 2020 r.,
 • Pielęgniarstwo internistyczne, które rozpocznie się 17 kwietnia 2020 r.,
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, które rozpocznie się 30 kwietnia 2020 r.,
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne, które rozpocznie się 24 czerwca 2020 r.,
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne, które rozpocznie się 17 czerwca 2020 r.,

Dysponujemy także wolnymi miejscami na kursy specjalistyczne !

W szczególności zapraszamy na kursy, które są niezbędne do wszelkich specjalizacji.

 • Najbliższy kurs „Leczenie ran dla położnych” już od 7 lutego 2020r,
 • Kurs EKG wolne miejsca od 23 kwietnia 2020r,
 • Resuscytacja noworodka wolne miejsca od 20 kwietnia 2020r,
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa wolne miejsca od 14 kwietnia 2020r.

W pierwszym kwartale zapraszamy również na inne formy kształcenia:

 • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek i dla położnych od 6 marca 2020r,
 • Opieka nad pacjentem z założonym portem dożylnym: 15.02.2020r; 03.2020r.

ZAPRASZAMY NA NOWOŚCI!

Kurs specjalistyczny:
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept”
Cz. I od 15 maja 2020r.;
Cz. II od 29 maja 2020r.

Kurs dokształcający prowadzony nowatorską metodą:
„Efektywna komunikacja w sytuacjach trudnych” w dniu 3 kwietnia 2020r.

Kurs doskonalący, który nie wymaga logowania w systemie SMK:
Warsztaty – „Komunikowanie z pacjentem agresywnym” w dniach 22 i 23 kwietnia 2020r.

Osoby zainteresowane prosimy o niezwłoczne rejestrowanie się w systemie SMK oraz składanie wniosków w wersji papierowej do siedziby Ośrodka.


WARSZAWSKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PRZESTRZEGA PRZED NIEUCZCIWYMI ORGANIZATORAMI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH . ZANIM DOKONASZ ZAPISU NA KURS SPRAWDŹ ORGANIZATORA W OKRĘGOWEJ IZBIE.

Przypominamy, że kształcenie podyplomowe w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. Zapisy odnoszące się do stosowanych metod i środków dydaktycznych, metod sprawdzania efektów kształcenia, warunków zaliczenia, jak również rodzaju i liczby godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego zajęcia nie przewidują metody e-learningu.

Warto również przed przystąpieniem do kształcenia podyplomowego zapoznać się z przepisami określonymi w:

oraz programem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na który chcemy się zapisać, gdzie określono warunki przeprowadzenia danego kształcenia:

Szczegółowych informacji czy dany organizator kształcenia może prowadzić kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych można uzyskać w swojej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych lub w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

 

Warszawska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych nie wydała zgody Krajowemu Instytutowi Medycznemu na prowadzenie kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych w formie  metody e-learningu.

 

W związku z powrotem naszej izby do korzystania z zasobów platformy IBUK Libra przesyłamy kody PIN dla użytkowników Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Jednocześnie chcielibyśmy  przypomnieć, że każdy nowy użytkownik musi założyć w serwisie osobiste konto myIBUK (chyba, że takie konto założył kilka lat temu, kiedy WOIPiP miała jeszcze dostęp do IL). Po utworzeniu konta należy jednorazowo dodać do niego kod PIN, przesyłamy link do filmu instruktażowego,  https://www.youtube.com/watch?v=LWWktdghscY

 

Wszystkie filmy z instrukcjami:

– rejestracja w IBUK Libra i dodanie kodu PIN

– funkcje platformy IBUK Libra

– funkcje osobistej półki myIBUK

są dostępne na stronie serwisu w zakładce „POMOC” https://libra.ibuk.pl/#help

załącznik

Poznaj aktualną ofertę kształcenia:

PLAN SZKOLEŃ OŚRODKA KSZTAŁCENIA NA 2020 / 2021r.

Kursy dokształcające
Kursy kwalifikacyjne
Kursy specjalistyczne
Specjalizacje

Masz pytania?

Zadzwoń: 22 633 35 98 (pn-pt 8-16)
Napisz: szkolenia@woipip.pl

Szkolenie specjalizacyjne

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).

Szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek mogą być realizowane  w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Ochrona zdrowia pracujących

Szkolenia specjalizacyjne dla położnych mogą być realizowane  w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
 • Pielęgniarstwo rodzinne

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych mogą być realizowane  w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne

Kursy kwalifikacyjne

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których mogą być prowadzone kursy kwalifikacyjne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek mogą być realizowane w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne
 • Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne
 • Pielęgniarstwo neurologiczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Pielęgniarstwo transplantacyjne
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Ochrona zdrowia pracujących

Kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być realizowane w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo rodzinne

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych mogą być realizowane w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne

Kursy specjalistyczne

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek mogą być realizowane w zakresie:

 • Dializoterapia
 • Endoskopia
 • Kompresjoterapia
 • Leczenie ran
 • Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
 • Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
 • Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
 • Opieka nad pacjentem poddawanym proc. diag. i terap. z użyciem otwartych źródeł promieniowania
 • Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 • Pediatryczna domowa opieka paliatywna
 • Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 • Podstawy opieki paliatywnej
 • Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
 • Szczepienia ochronne
 • Wykonanie badania spirometrycznego
 • Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
 • Wykonywanie i ocena testów skórnych
 • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Kursy specjalistyczne  dla położnych mogą być realizowane w zakresie:

 • Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
 • Leczenie ran
 • Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
 • Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
 • Szczepienia ochronne

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych mogą być realizowane w zakresie:

 • Edukator w cukrzycy
 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 • Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
 • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept
 • Podstawy języka migowego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych
 • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Wywiad i badanie fizykalne

Kursy dokształcające

Kurs dokształcający ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki lub położnej. Program kształcenia kursu dokształcającego opracowuje organizator kształcenia.

Aktualnie Ośrodek Kształcenia Podyplomowego WOIPiP jest uprawniony do  realizacji następujących form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych:

Specjalizacje dla pielęgniarek

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Ochrona zdrowia pracujących

Specjalizacje dla położnych:

 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych:

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne
 • Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne
 • Pielęgniarstwo neurologiczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Pielęgniarstwo transplantacyjne
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Ochrona zdrowia pracujących


Kursy kwalifikacyjne dla położnych:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo rodzinne


Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych:

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:

 • Dializoterapia
 • Endoskopia
 • Kompresjoterapia
 • Leczenie ran
 • Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
 • Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
 • Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
 • Opieka nad pacjentem poddawanym proc. diag. i terap. z użyciem otwartych źródeł promieniowania
 • Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 • Pediatryczna domowa opieka paliatywna
 • Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 • Podstawy opieki paliatywnej
 • Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
 • Szczepienia ochronne
 • Wykonanie badania spirometrycznego
 • Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
 • Wykonywanie i ocena testów skórnych
 • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Kursy specjalistyczne  dla położnych:

 • Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
 • Leczenie ran
 • Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
 • Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
 • Szczepienia ochronne

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:

 • Edukator w cukrzycy
 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 • Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
 • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept
 • Podstawy języka migowego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych
 • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Wywiad i badanie fizykalne

Kursy dokształcające

 1. Opieka nad pacjentem z założonym portem dożylnym.
 2. Opieka nad pacjentem z założonym wejściem centralnym.
 3. Wirus HIV a ekspozycja zawodowa
 4. Komunikowanie w zespole terapeutycznym
 5. Komunikowanie z pacjentem w sytuacjach trudnych
 6. Prawa pacjenta
 7. Odpowiedzialność prawna i zawodowa pielęgniarki i położnej
 8. Izolacja pacjenta w warunkach szpitalnych
 9. Niepożądane zdarzenia medyczne w pracy pielęgniarki i położnej

Aktualne programy  szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych znajdują się na  stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych www.ckppip.edu.pl