Uwaga! Uprzejmie informujemy iż zgłoszenia na wszystkie formy kształcenia  są przyjmowane niezależnie od podanych w ofertach  terminów.

 1. W przypadku wolnych miejsc na bieżące edycje istnieje możliwość dołączenia do grupy do dnia rozpoczęcia szkolenia.
 2. W przypadku dużej liczby chętnych na szkolenia liczba edycji zostanie zwiększona, a kolejne edycje będą uruchamiane   z chwilą zebrania się grupy (min.25 osób). Osoby zainteresowane zostaną powiadomione o rozpoczęciu szkolenia i terminach zjazdów  miesiąc wcześniej.
 3. Oferta została zbudowana dla form cieszących się największym zainteresowaniem.
 4. Ośrodek jest gotowy do uruchomienia wszystkich szkoleń wynikających  z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w którym może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz.U. z 2013 poz.1562) zgodnie z potrzebami środowiska pielęgniarek i położnych.

Nasza oferta kursów

Planowany termin rozpoczęcia 04.04.2017r.
Całkowity koszt kursu dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 650 zł.
Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową do dn.20.01.2017 r.

Planowany termin realizacji: marzec, maj, wrzesień, listopad 2017r
Całkowity koszt kursu dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 460 zł.
Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Planowany termin realizacji: marzec, maj, wrzesień, listopad 2017r
Całkowity koszt kursu dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 460 zł.
Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Planowany termin realizacji: marzec, czerwiec, październik 2017 r.
Całkowity koszt kursu dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 450 zł.
Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Planowany termin realizacji: marzec, maj , grudzień 2017 r.
Całkowity koszt kursu dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 350 zł.
Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Planowany termin realizacji: marzec, maj, grudzień 2017 r.
Całkowity koszt kursu dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 300 zł.
Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Planowany termin realizacji: luty, maj, październik 2017 r.
Całkowity koszt kursu dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 400 zł.
Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Planowany termin realizacji: kwiecień , październik 2017 r.
Całkowity koszt kursu dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 520 zł.
Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Planowany termin realizacji: kwiecień, październik 2017 r.
Całkowity koszt kursu dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 620 zł.
Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Planowany termin realizacji: czerwiec, wrzesień 2017 r.
Całkowity koszt kursu dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 300 zł.
Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Na kursy specjalistyczne należy złożyć:

 1. wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie …
 2. wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)
  Regulamin

Ważne! Wypełniając wniosek o dofinansowanie proszę zwrócić uwagę na:
Pkt. 9 – opinia pełnomocnika (w przypadku braku takiej osoby w placówce proszę wpisać – nie dotyczy).

Wniosek do kursu specjalistycznego

Wniosek o dofinansowanie

Informacje

KONTAKT/INFORMACJE?
p. Anna Pędziwiatr
pn-pt 8-16
tel.: 22 633 35 98
e-mail: szkolenia@woipip.pl

GDZIE?
Al. Reymonta 8,
01-842 Warszawa

Regulamin dofinansowania:
Pobierz plik .pdf

Warunki przystąpienia:
Pobierz plik .pdf

DLACZEGO WARTO U NAS?

 • starannie dobierana kadra dydaktyczna, zarówno spośród liderów praktyki zawodowej jak i pracowników naukowo dydaktycznych gwarantująca wysoką jakość kształcenia,
 • zajęcia praktyczne dające możliwość połączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną i umożliwiające zapoznanie się z najnowszymi wymaganiami,
 • komfortowe warunki kształcenia – doświetlone, przestronne sale wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • każda sala posiada własne zaplecze socjalne – aneks kuchenny, szatnie i zaplecze sanitarne,
 • rewelacyjna lokalizacja, łatwość dojazdu zarówno środkami komunikacji miejskiej jak i samochodem,
 • możliwość korzystania z preferencyjnych warunków zakwaterowania w hotelu dla osób spoza Warszawy,
 • materiały szkoleniowe do dyspozycji słuchaczy