Uwaga! Uprzejmie informujemy iż zgłoszenia na wszystkie formy kształcenia  są przyjmowane niezależnie od podanych w ofertach  terminów.

 1. W przypadku wolnych miejsc na bieżące edycje istnieje możliwość dołączenia do grupy do dnia rozpoczęcia szkolenia.
 2. W przypadku dużej liczby chętnych na szkolenia liczba edycji zostanie zwiększona, a kolejne edycje będą uruchamiane   z chwilą zebrania się grupy (min.25 osób). Osoby zainteresowane zostaną powiadomione o rozpoczęciu szkolenia i terminach zjazdów  miesiąc wcześniej.
 3. Oferta została zbudowana dla form cieszących się największym zainteresowaniem.
 4. Ośrodek jest gotowy do uruchomienia wszystkich szkoleń wynikających  z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w którym może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz.U. z 2013 poz.1562) zgodnie z potrzebami środowiska pielęgniarek i położnych.

Nasza oferta kursów

Ośrodek Kształcenia WOIPiP prowadzi nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.
Kwalifikacja przewidziana jest w czerwcu. Koszt specjalizacji to 3500zł.

Planowany termin rozpoczęcia 03.03.2017r.
Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 3500 zł.

Planowany termin rozpoczęcia 24.03.2017r.
Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 3100 zł.
Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztowa do dn.05.03.2017

Planowany termin rozpoczęcia 24.02.2017r.
Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 3000 zł.
Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową do dn.14.03.2017

Planowany termin rozpoczęcia 03.03.2017r.
Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 3200 zł.
Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową do dn.15.02. 2017 r.

Planowany termin rozpoczęcia 28.03.2017r.
Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 3400 zł.
Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową do dn.15.03.2017 r.

Planowany termin rozpoczęcia 11.03.2017r.
Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 3300 zł.
Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową do dnia 20.02.2017r.

Planowany termin rozpoczęcia 28.02.2017r.
Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 3200 zł.
Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową do dn. 15.02.2017r.

Planowany termin rozpoczęcia 24.03.2017r.
Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 3100 zł.
Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową do dn. 15.03.2017r.

Planowany termin rozpoczęcia 31.03. 2017r.
Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 2900 zł.
Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową do dn. 15.03.2017r.

Planowany termin rozpoczęcia 09.06.2017r.
Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 3700 zł.
Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową do dn. 25.05. 2017r.

Planowany termin rozpoczęcia 17.06.2017r.
Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 3500 zł.
Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową do dn. 05.06.2017r.

Planowany termin rozpoczęcia 15.09.2017r.
Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 3000 zł.
Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową do dn. 15.02.2017r.

Na specjalizację należy złożyć:

 1. wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji w dziedzinie …
 2. prawo wykonywania zawodu (xero)
 3. zaświadczenia o innych ukończonych formach kształcenia podyplomowego (xero)
 4. zaświadczenie o zatrudnieniu ( wymagany co najmniej 2- letni staż pracy w ciągu ostatnich 5 lat)
 5. wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)
  Regulamin

Ważne! Wypełniając wniosek o dofinansowanie proszę zwrócić uwagę na:
pkt. 7 – konieczność podpisu osoby odpowiedzialnej za pion pielęgniarski
pkt. 9 – opinia pełnomocnika ( w przypadku braku takiej osoby w placówce roszę wpisać – nie dotyczy)

Wniosek do specjalizacji

Wniosek o dofinansowanie

Informacje

KONTAKT/INFORMACJE?
p. Anna Pędziwiatr
pn-pt 8-16
tel.: 22 633 35 98
e-mail: szkolenia@woipip.pl

GDZIE?
Al. Reymonta 8,
01-842 Warszawa

Regulamin dofinansowania:
Pobierz plik .pdf

Warunki przystąpienia:
Pobierz plik .pdf

DLACZEGO WARTO U NAS?

 • starannie dobierana kadra dydaktyczna, zarówno spośród liderów praktyki zawodowej jak i pracowników naukowo dydaktycznych gwarantująca wysoką jakość kształcenia,
 • zajęcia praktyczne dające możliwość połączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną i umożliwiające zapoznanie się z najnowszymi wymaganiami,
 • komfortowe warunki kształcenia – doświetlone, przestronne sale wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • każda sala posiada własne zaplecze socjalne – aneks kuchenny, szatnie i zaplecze sanitarne,
 • rewelacyjna lokalizacja, łatwość dojazdu zarówno środkami komunikacji miejskiej jak i samochodem,
 • możliwość korzystania z preferencyjnych warunków zakwaterowania w hotelu dla osób spoza Warszawy,
 • materiały szkoleniowe do dyspozycji słuchaczy