Uwaga! Uprzejmie informujemy iż zgłoszenia na wszystkie formy kształcenia  są przyjmowane niezależnie od podanych w ofertach  terminów.

 1. W przypadku wolnych miejsc na bieżące edycje istnieje możliwość dołączenia do grupy do dnia rozpoczęcia szkolenia.
 2. W przypadku dużej liczby chętnych na szkolenia liczba edycji zostanie zwiększona, a kolejne edycje będą uruchamiane   z chwilą zebrania się grupy (min.25 osób). Osoby zainteresowane zostaną powiadomione o rozpoczęciu szkolenia i terminach zjazdów  miesiąc wcześniej.
 3. Oferta została zbudowana dla form cieszących się największym zainteresowaniem.
 4. Ośrodek jest gotowy do uruchomienia wszystkich szkoleń wynikających  z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w którym może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz.U. z 2013 poz.1562) zgodnie z potrzebami środowiska pielęgniarek i położnych.

Nasza oferta kursów

Terminy kursu:
10.06.2019 – 30.09.2020

Ośrodek Kształcenia WOIPiP prowadzi nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.
Kwalifikacja przewidziana jest w czerwcu.. Koszt specjalizacji to 3200zł.
Rejestracja na kurs przez system SMK.
Dokumenty związane z dofinansowaniem należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 3300 zł.
Terminy kursu:
10.12.2018 – 31.05.2020
Rejestracja na kurs przez system SMK.
Dokumenty związane z dofinansowaniem należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 3100 zł.
Terminy kursu:
październik/listopad 2019
Rejestracja na kurs przez system SMK.
Dokumenty związane z dofinansowaniem należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 3000 zł.
Rejestracja na kurs przez system SMK.
Dokumenty związane z dofinansowaniem należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Terminy kursu:
17.06.2019 – 30.09.2020

Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 3100 zł.
Rejestracja na kurs przez system SMK.
Dokumenty związane z dofinansowaniem należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 3200 zł.
Terminy kursu:
17.12.2018 – 31.05.2020
Rejestracja na kurs przez system SMK.
Dokumenty związane z dofinansowaniem należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Terminy kursu:
11.06.2019 – 30.09.2020

Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 3100 zł.
Rejestracja na kurs przez system SMK.
Dokumenty związane z dofinansowaniem należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Terminy kursu:
27.06.2019 – 30.09.2020

Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 2900 zł.
Rejestracja na kurs przez system SMK.
Dokumenty związane z dofinansowaniem należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 3100 zł.
Rejestracja na kurs przez system SMK.
Dokumenty związane z dofinansowaniem należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Terminy kursu:
28.06.2019 – 30.09.2020

Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 2900 zł.
Rejestracja na kurs przez system SMK.
Dokumenty związane z dofinansowaniem należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 3700 zł.
Rejestracja na kurs przez system SMK.
Dokumenty związane z dofinansowaniem należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 3500 zł.
Rejestracja na kurs przez system SMK.
Dokumenty związane z dofinansowaniem należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 3000 zł.
Terminy kursu:
11.12.2018 – 31.05.2020
Rejestracja na kurs przez system SMK.
Dokumenty związane z dofinansowaniem należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Terminy kursu:
18.06.2019 – 30.09.2020

Całkowity koszt specjalizacji dla osób, którym nie przysługuje dofinansowanie ze środków WOIPiP wynosi 3100 zł.
Rejestracja na kurs przez system SMK.
Dokumenty związane z dofinansowaniem należy składać osobiście lub drogą pocztową.

Na specjalizację należy złożyć:

 1. wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji w dziedzinie …
 2. prawo wykonywania zawodu (xero)
 3. zaświadczenia o innych ukończonych formach kształcenia podyplomowego (xero)
 4. zaświadczenie o zatrudnieniu ( wymagany co najmniej 2- letni staż pracy w ciągu ostatnich 5 lat)
 5. wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)
  Regulamin

Ważne! Wypełniając wniosek o dofinansowanie proszę zwrócić uwagę na:
pkt. 7 – konieczność podpisu osoby odpowiedzialnej za pion pielęgniarski
pkt. 9 – opinia pełnomocnika ( w przypadku braku takiej osoby w placówce roszę wpisać – nie dotyczy)

Wniosek do specjalizacji

Wniosek o dofinansowanie

Informacje

KONTAKT/INFORMACJE:
p. Anna Pędziwiatr
pn-pt 8-16
tel.: 22 633 35 98
e-mail: szkolenia@woipip.pl

GDZIE:
Al. Władysława Reymonta 8, pokój 114
01-842 Warszawa

Regulamin dofinansowania:
Pobierz plik .pdf

Warunki przystąpienia:
Pobierz plik .pdf

DLACZEGO WARTO U NAS?

 • starannie dobierana kadra dydaktyczna, zarówno spośród liderów praktyki zawodowej jak i pracowników naukowo dydaktycznych gwarantująca wysoką jakość kształcenia,
 • zajęcia praktyczne dające możliwość połączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną i umożliwiające zapoznanie się z najnowszymi wymaganiami,
 • komfortowe warunki kształcenia – doświetlone, przestronne sale wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • każda sala posiada własne zaplecze socjalne – aneks kuchenny, szatnie i zaplecze sanitarne,
 • rewelacyjna lokalizacja, łatwość dojazdu zarówno środkami komunikacji miejskiej jak i samochodem,
 • możliwość korzystania z preferencyjnych warunków zakwaterowania w hotelu dla osób spoza Warszawy,
 • materiały szkoleniowe do dyspozycji słuchaczy