W dniu 2 czerwca 2017r. o godz. 11stej , w gmachu Senatu RP w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Senat RP, Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Spotkanie było poświęcone problemom legislacyjnym powodującym utrudnienia w działaniu samorządu i środowiska zawodowego. Konferencji przewodniczył Marszałek Michał Seweryński oraz Paweł Trojanek – Prezes Forum. WOIPiP reprezentowała Przewodnicząca Elżbieta Madajczyk.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym materiałem – propozycjami zmian w obszarze funkcjonowania samorządu.

Propozycja zmian legislacyjnych