Ważne!

Przyjmujemy ostatnie wnioski o wsparcie finansowe pomocy prawnej dla osób poszkodowanych przez Interrete!

 

 

Członkowie samorządu pielęgniarek i położnych uczestniczący w kształceniu podyplomowym organizowanym przez spółkę Interrete we Wrocławiu mają możliwość ukończenia specjalizacji bezkosztowo w naszym ośrodku kształceniu. 

Prosimy o składanie wniosków o zakwalifikowanie w wersji papierowej do Ośrodka Kształcenia  Al. Reymonta 8, I – sze piętro pok. 114 lub drogą mailową na adres: szkolenia@woipip.pl oraz logowanie się przez system SMK.  W przypadku wątpliwości kontakt telefoniczny z Ośrodkiem pod numer: (22) 633 35 98.

Wszystkim członkom WOIPiP przysługuje dofinansowanie zgodnie z regulaminem dofinansowania kształcenia podyplomowego Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

W przypadku specjalizacji pozostała kwota może zostać rozłożona na 10 rat.

 

Zapraszamy

 

 

Informacja 

 

 

Regulamin