Zaproszenie
Główna Komisja Historyczna przy ZG Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarskiego pod patronatem Warszawskiej Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych zaprasza po raz siódmy na
Noc Muzeów w Muzeum Historii Pielęgniarstwa i Położnictwa
18 maja 2024 r. w godz. 16 – 22
w siedzibie WOIPiP ul. Żelazna 59 VII p.
W programie:
Zwiedzanie ekspozycji stałych poświęconych Warszawskiej
Szkole Pielęgniarstwa oraz historii położnych.
Wystawy czasowe związane z 80. rocznicą Powstania
Warszawskiego oraz Bitwy pod Monte Cassino:
 Udział pielęgniarek i sanitariuszek w Powstaniu
Warszawskim.
 godz. 17 – wykład Prof. Bożeny Urbanek: Pielęgniarki
i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim.
 Pielęgniarki polskie w Pomocniczej Służbie Sanitarnej Kobiet
2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych pod dowództwem gen.
Władysława Andersa.

plakat