Szanowna Pani Przewodnicząca,
Szanowny Panie Przewodniczący,

przypominam, że  w najbliższy poniedziałek, 27 marca br. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie odbędzie się Debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. 

Organizatorem debaty jest Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia przy współudziale Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Zachęcam Państwa do przekazania informacji o Debacie pielęgniarkom i położnym z Państwa Okręgowej Izby. Są jeszcze wolne miejsca. 

Wystarczy wypełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia:  http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/pielegniarki-i-polozne/debata/ 

Z poważaniem
Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Pobierz pdf