Ministerstwo Zdrowia zawiesza prace nad zmianą kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek

W Centrum Dialogu Społecznego odbyło się spotkanie przedstawicielek środowiska pielęgniarskiego  z zastępcą szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  sekretarzem stanu Pawłem Szrotem i wiceministrem zdrowia  Markiem Tombarkiewiczem.  Środowisko pielęgniarek i położnych reprezentowały przedstawicielki  samorządu zawodowego, związku zawodowego oraz PTP.

NRPiP: prezes Zofia Małas, wiceprezes Mariola Łodzińska, sekretarz Joanna Walewander , członkini Prezydium Elżbieta Madajczyk.

OZZPiP: przewodnicząca Lucyna Dargiewicz, wiceprzewodnicząca Longina Kaczmarska.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie:  Beata Dobrowolska i Anna Andruszkiewicz

Celem spotkania  było przedstawienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wspólnego stanowiska środowiska pielęgniarskiego  dotyczącego proponowanych zmian w kształceniu przeddyplomowym oraz przedłożenie propozycji  rozwiązań systemowych  zwiększających zatrudnienie absolwentów studiów pielęgniarskich.

Prezes NRPiP Zofia Małas przedstawiła najnowsze dane,  z których wynika, że w ostatnich trzech latach studia ukończyło 21,5 tys. osób (dane przekazane przez Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego), a o prawo wykonywania zawodu  wystąpiło zaledwie niespełna 9 tys. z nich.

  • Zamiast tworzyć nowa, niezgodną z wytycznymi  UE, formę edukacji w zawodzie pielęgniarki, skupmy się na tym, w jaki sposób przyciągnąć i zatrzymać w zawodzie osoby, którzy już mogą podjąć pracę  – apelowała do obecnych  na spotkaniu wiceministrów.

Rozwiązania proponowane przez przedstawicielki środowiska pielęgniarskiego to:

  •  wytyczenie ścieżki awansu zawodowego i uatrakcyjnienie wykonywania zawodu (płce i warunki pracy)
  • opracowanie programu staż-pierwsza praca,
  • wprowadzenie w  życie tzw. rozporządzeń koszykowych
  • uregulowanie zasad zatrudnienia  opiekunów medycznych.
  • Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia wiceminister Marek Tombarkiewicz już na wstępie spotkania zaapelował o dwa miesiące zwłoki.
  • Pozwólcie nam działać – poprosił wiceminister. – Przez dwa miesiące chcemy  zebrać informacje i dokonać analizy, a potem możemy wrócić do rozmowy.

Wiceminister Marek Tombarkiewicz zapewnił, że w tym czasie Ministerstwo Zdrowia nie podejmie żadnych wiążących decyzji dotyczących zmiany kształcenia przeddyplomowego. Zdeklarował się także, że podejmie rozmowy z przedstawicielami  Ministerstwem  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwestii programu staż – pierwsza praca.

Zastępca minister Beaty Kempy, sekretarz stanu Paweł Szrot zapewnił, że poinformuje o propozycjach środowiska pielęgniarskiego oraz o ustaleniach, jakie  zapadły podczas tego spotkania zarówno swoją bezpośrednią przełożoną jak i panią premier Beatę Szydło.

Ewa Sawicka
Biuro Prasowe NIPiP