Pod patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz przy współudziale:

 1. Instytutu – Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka
 2. PZWL
 3. Benton – Dickinson
 4. Getinge Group
 5. empireum

Komisja Naukowa działająca przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych  zorganizowała I Ogólnopolską  Konferencję Naukową przeznaczoną dla środowiska pielęgniarek i położnych Zastosowanie badań naukowych w praktyce pielęgniarskiej”. 

Spotkanie rozpoczęły: 

 • mgr Elżbieta Madajczyk – Przewodnicząca Okręgowej Rady WOIPiP
 • dr n.o zdr. Olga Dembicka – Przewodnicząca Komisji Naukowej przy Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Gośćmi spotkania były m.in.:

 1. Mariola Łodzińska – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 2. Maria Jolanta Król – Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
 3. Grażyna Wójcik – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

 

Konferencja była podzielona na 3 sesje:

 1. Badania naukowe a samodzielność zawodowa
  1. Badania naukowe w pielęgniarstwie, jako wyznacznik rozwoju zawodu i krok w medycynę przyszłości,
  2. Przegląd piśmiennictwa pielęgniarskiego na przykładzie wiodących czasopism pielęgniarskich w Polsce,
  3. Wybrane aspekty odpowiedzialności prawnej i zawodowej w kontekście prowadzenia badań naukowych
  4. Zarządzanie ryzykiem zakażeń szpitalnych, jako przykład wykorzystania badań w praktyce,
  5. Etyka a badania naukowe w pielęgniarstwie- przykłady dobrych praktyk
 2. Nowe uprawnienia zawodowe pielęgniarki i położnej
  1. Kompetencje zawodowe jako przedmiot odpowiedzialności pielęgniarek i położnych
  2. Nowe kompetencje w praktyce pielęgniarek i położnych
  3. Nowe wyzwania w kształceniu podyplomowym
  4. Odpowiedzialność prawna pielęgniarki i położnej w kontekście nowych uprawnień zawodowych
  5. Wpływ samodzielności zawodowej na satysfakcję z pracy
 3. Opieka nad pacjentem-studium przypadku

Moderatorami poszczególnych sesji byli:

 • dr hab. prof.UJ Maria Kózka
 • dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz
 • mgr Maria Jolanta Król
 • dr n. o zdr. Lena Serafin
 • dr n. o zdr. Olga Dembicka
 • mgr Aleksandra Wojtak