W dniu 16.02.2018r. odbyła się Konferencja podsumowująca czterdziestolecie istnienia Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w al. Dzieci Polskich. Placówki, która miała być Pomnikiem-Szpitalem upamiętniającym męczeńską śmierć dzieci na przestrzeni historii Polski. Ideę tę propagowała w latach 60 ubiegłego wieku pisarka Maria Szelburg-Zarembina. Szpital miał służyć wszystkim dzieciom w kraju. Całe społeczeństwo, ale również rodacy mieszkający za granicą, swoimi datkami oraz pracą społeczną wsparli inicjatywę budowy placówki. Pierwszego pacjenta przyjęto 15 października 1977r.

Obecnie Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka jest instytutem naukowym oraz jednostką badawczo-rozwojową Ministerstwa Zdrowia. Od roku 2008 jest rekomendowany przez Ministra Zdrowia do koordynowania działań w ramach Polskiej Sieci Badań w Pediatrii. Należy również do Polskiej i Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. Zatrudnia profesjonalną kadrę medyczną, w tym 790 pielęgniarek i położnych, posiadających specjalizację 179.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Łukasza Szumowski- Minister Zdrowia, Marek Michalak-Rzecznik Praw Dziecka, Jerzy Owsiak.

Samorząd zawodowy reprezentowały Panie: Mariola Łodzińska- Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Elżbieta Madajczyk- Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, które złożyły gratulacje na ręce Pani Małgorzaty Syczewskiej- Dyrektor placówki oraz kwiaty na ręce Pani Moniki Lipiec- Zastępcy Dyrektora ds. pielęgniarstwa. W swoich krótkich wystąpieniach obie Panie podkreśliły, jak ważną rolę w  opiece nad dziećmi spełniają pielęgniarki i położne.