W dniu 16.02.2018r. odbyła się Konferencja podsumowująca czterdziestolecie istnienia Instytutu „Pomnika-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie w al. Dzieci Polskich. Placówki, która miała być Pomnikiem-Szpitalem upamiętniającym męczeńską śmierć dzieci w trakcie II wojny światowej. Ideę tę propagowała w latach 60 ubiegłego wieku pisarka Maria Szelburg-Zarembina. Szpital miał służyć wszystkim dzieciom w kraju. Całe społeczeństwo, ale również rodacy mieszkający za granicą, swoimi datkami oraz pracą społeczną wsparli inicjatywę budowy placówki. Pierwszego pacjenta przyjęto 15 października 1977r.

Obecnie Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” jest instytutem naukowym oraz jednostką badawczo-rozwojową Ministerstwa Zdrowia. Od roku 2008 jest rekomendowany przez Ministra Zdrowia do koordynowania działań w ramach Polskiej Sieci Badań w Pediatrii. Należy również do Polskiej i Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. Zatrudnia profesjonalną kadrę medyczną, w tym 790 pielęgniarek i położnych, z których 179 posiada tytuł specjalisty w określonej dziedzinie pielęgniarstwa.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Łukasza Szumowski- Minister Zdrowia, Marek Michalak-Rzecznik Praw Dziecka, Jerzy Owsiak.

Samorząd zawodowy reprezentowały Panie: Mariola Łodzińska- Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Elżbieta Madajczyk- Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, które złożyły gratulacje na ręce Pani Małgorzaty Syczewskiej- Dyrektor placówki oraz kwiaty na ręce Pani Moniki Lipiec- Zastępcy Dyrektora ds. pielęgniarstwa. W swoich krótkich wystąpieniach obie Panie podkreśliły, jak ważną rolę w  opiece nad dziećmi spełniają pielęgniarki i położne.