W wielu krajach powstały programy profilaktyki i leczenia skierowane do osób pracujących w zawodach związanych z opieką i bezpieczeństwem. Należą do nich między innymi zawody medyczne. Konieczność pełnienia dyżurów lub wykonywania pracy zmianowej oraz stres zawodowy powodują, że osoby wykonujące takie zawody narażone są na wysokie ryzyko wystąpienia zaburzeń snu i wypalenia zawodowego.

 

Konieczne jest stworzenie analogicznych strategii w Polsce. Niezbędne jest zatem przeprowadzenie badania, które pomoże ocenić skalę problemu i dostarczy danych niezbędnych do tworzenia takich programów.

 

Projekt ZA DUŻO PRACUJĘ powstał właśnie w tym celu.

 

Zespół z Ośrodka Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii zaprasza do udziału w badaniu za pośrednictwem strony internetowej http://zaduzopracuje.pl bądź bezpośrednio przechodząc do rozwiązywania kwestionariusza pod adresem https://profitest.pl/s/23599/ZaDuzoPracuje-Stres

 

Uzupełnianie ankiety odbywa się anonimowo. Podczas wypełniania kwestionariuszy osoba otrzymuje indywidualne informacje zwrotne na podstawie udzielonych odpowiedzi – np. czy występują u niej objawy bezsenności lub nadmiernej senności w ciągu dnia.

 

Możliwe jest dobrowolne podanie adresu e-mail w celu zaproszenia do udziału w rozszerzonym badaniu w przyszłości. W takiej sytuacji udzielone odpowiedzi będą traktowane poufnie.