W dniu 12.05.2017r. w Urzędzie m.st. Warszawy przy Pl. Bankowym odbyło się XII posiedzenie Warszawskiej Rady Polityki Zdrowotnej w którym z ramienia Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych brała udział Pani Elżbieta Madajczyk- Przewodnicząca. W związku z faktem, że 12 maja przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki Członkowie Rady na ręce Pani Przewodniczącej- reprezentanta grupy zawodowej złożyli serdeczne życzenia. Spotkanie poświęcone było omówieniu Ustawy wprowadzającej system podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieci szpitali), a dostępności do świadczeń szpitalnych w m. st. Warszawie.