Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam informacje, że ogłoszone zostało zarządzenie nr 122/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wysłanej do Członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Zapraszam do zapoznania się z pismem.

Z wyrazami szacunku

mgr Elżbieta Madajczyk
Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych