Szanowni Państwo,

Przesyłam w załączeniu podpisane rekomendacje i projekt kryteriów oceny podpisany przez Prezes NRPiP Zofię Małas, oraz Prezes PTP Grażynę Wójcik. Dokumenty zostały wysłane do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, Wiceminister Zdrowia Józefy Szczurek Żelazko, Departamentu Pielęgniarek i Położnych oraz Prezesa NFZ Andrzeja Jacyny.

Zapraszam do zapoznania się z pismem.

Pismo

Kryteria oceny

Z wyrazami szacunku

mgr Elżbieta Madajczyk
Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych