Okręgowa Rada Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  objęła patronatem VI Ogólnopolską Konferencję Szkoły Edukacji Diabetologicznej, ponieważ jest to cykliczne wydarzenie, w którym rokrocznie uczestniczy ok. 600 osób.

Udział w konferencji ma za zadanie pomóc w rozwiązywaniu wyzwań stojących przed pielęgniarką w opiece nad pacjentami z cukrzycą. Doskonalenie wiedzy diabetologicznej, jak również umiejętności i zdobywanie nowych kompetencji komunikacyjnych staje się potrzebą niezbędną do dalszej pracy.