Mgr Elżbieta Madajczyk – Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  uczestniczyła w uroczystości, przekazując na ręce Pana Dyrektora dr n.med. Andrzeja Zabielskiego gratulacje i kwiaty.