W dniu 12 lipca 2017 r. w auli A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się uroczyste zakończenie studiów stacjonarnych I stopnia  na kierunku Położnictwo Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM. Gościem uroczystości była Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Elżbieta Madajczyk, która na ręce Pana Prodziekana prof. dr hab. n. med. Piotra Węgrzyna  złożyła list gratulacyjny. Pani Przewodnicząca pogratulowała absolwentom i kadrze akademickiej oraz zaprosiła młodych adeptów do współpracy z Samorządem Zawodowym tłumacząc jego rolę i znaczenie.