Drogie Koleżanki i Koledzy

Pragnę poinformować a zarazem zachęcić do skorzystania z e-szkolenia przygotowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Jest to szkolenie e-learningowe dla lekarzy i pielęgniarek różnych specjalności, w tym diabetologii i medycyny rodzinnej, obejmujące prewencję, diagnostykę i terapię zespołu stopy cukrzycowej, realizowanego w ramach programu polityki zdrowotnej – Programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018.

Projekt dedykowany jest lekarzom i pielęgniarkom chcącym podnieść swoje kompetencje w prowadzeniu opieki nad pacjentami ze stopą cukrzycową.

Szkolenie jest bezpłatne i dostępne do dnia 31 grudnia 2018 roku pod adresem: https://szkolenia.su.krakow.pl

Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest zgodne z wzorem zaświadczenia wskazanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Program kursu dokształcającego uzyskał pozytywną opinię Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Serdecznie zapraszam.

mgr Elżbieta Madajczyk

Przewodnicząca WOIPiP