Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania ze Stanowiskiem Prezydium Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia  2017 r w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

załącznik