WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI:

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy bardzo ważne dla naszego środowiska stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie sposobu kwalifikowania pracowników wykonujących zawody medyczne w związku z realizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

załącznik