W dniu 13 czerwca 2017 odbyło się spotkanie Przewodniczącej Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Elżbiety Madajczyk z przedstawicielkami Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ.