W dniu 28.09.2017r odbyło się spotkanie Przewodniczącej WOIPiP mgr Elżbiety Madajczyk z Kadrą oraz pielęgniarkami Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w Warszawie. W trakcie spotkania omówiono m.in.: rolę samorządu zawodowego, jako reprezentanta środowiska, problemy wynikające z wejścia w życie z dn. 08.06.2017r ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a także stanowisko Ministerstwa Zdrowia wyjaśniające wątpliwości związane z realizacją w/w ustawy. Rozmawiano również o problemach wynikających z bieżącego funkcjonowania placówki. Przewodnicząca zachęcała do częstszego korzystania ze strony internetowej WOIPiP, na której umieszczane są na bieżąco wszystkie ważne dla środowiska informacje. Zachęcała też do korzystania z oferty szkoleniowej Ośrodka Kształcenia WOIPiP. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze.