W dn. 04.09.2017r. w siedzibie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych miało miejsce spotkanie członków Prezydium NR, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z Panią dr Karen Bjøro, WOIPiP reprezentowała Przewodnicząca- Elżbieta Madajczyk.

W trakcie spotkania poruszono najistotniejsze dla naszego środowiska problemy, tj. brak zastępowalności pokoleń, warunki pracy oraz wynagrodzenia pielęgniarek i położnych (w kontekście najnowszych uregulowań prawnych).

Przedstawicielka ICN przedstawiła problemy, z którymi borykają się nasze koleżanki i koledzy w Europie i na świecie. Problemy są w dużej mierze podobne. Pani Karen Bjøro podkreśliła, że bardzo ważna jest współpraca organizacji zrzeszających pielęgniarki w różnych krajach, bo to umożliwia dostęp do światowych rozwiązań.