28 kwietnia zmarła Kamila Łukaszewicz pielęgniarka, medalistka Medalu im. Florence Nightingale żołnierz AK w stopniu pp, powstaniec warszawski ps. Jadwiga, Melina, absolwentka Szkoły Pielęgniarstwa PCK w Warszawie, wieloletnia przełożona pielęgniarek w sanatorium im. F. Dzierżyńskiego w Otwocku, 7 lat przed emeryturą przełożona pielęgniarek w Szpitalu Górniczym w Katowicach. Bardzo aktywnie działała społecznie. Była współorganizatorką Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w 1957r., przewodniczącą Koła PTP, członkinią: Zarządu Stołecznego PTP, Komisji Olimpiad Pielęgniarskich, organizatorką kursów opieki domowej z ramienia PCK. bardzo aktywnie dzieła w Kole Absolwentek Szkoły Pielęgniarstwa PCK, w środowisku kombatanckim AK, Zaangażowana w działalność Głównej Komisji Historycznej i Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego przy Zarządzie Głównym PTP, działająca w nich niemal do końca życia. Jest współautorką monografii Szkoły PCK, wielu artykułów, wspomnień. Wspaniała Koleżanka ciesząca się wielkim autorytetem. Żegnamy z poczuciem wielkiej straty Główna Komisja Historyczna działająca przy ZG. Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego pod patronatem Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ps. Uroczystości pożegnalna odbędzie się 14 maja o godz., 11.00 w Otwocku w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego po czym urna z prochami Zmarłej zostanie złożona na miejscowym cmentarzu.

Z poczuciem ogromnej straty