Kontakt
Marzena Czyż
515-250-700

Przewodnicząca
Okręgowej Rady WOIPiP
mgr Elżbieta Madajczyk