Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania z pismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnej dotyczące zwolnienia z opłacania składki członkowskiej.

załącznik