Informuję, że w dn. 22.01.2018-31.03.2018 przeprowadzone jest pierwsze w Polsce badanie opinii dotyczące laktacji praz roli położnej w promowaniu karmienia piersią.

Nadzór nad badaniem sprawuje Polskie Towarzystwo Położnych. Szczegółowe informacje dotyczące badania można uzyskać na stronie www.edukacjapacjenta.pl

Serdecznie zapraszam Koleżanki położne do udziału w badaniu.

mgr Elżbieta Madajczyk

Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej

Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

Badanie opinii