Żądają pilnych zmian…

W związku z przyjętą 8 czerwca 2017 roku ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych – w związku z nieuwzględnieniem jej postulatów podczas prac nad Ustawą – przesłała do Konstantego Radziwiłła stanowisko dotyczące jak najszybszej nowelizacji krzywdzącej dla zawodu pielęgniarki i położnej regulacji prawnej.

Prezydium wnosi o dokonanie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych w kwestiach:

Zmiany współczynnika pracy dla pielęgniarek z tytułem mgr lub położnych z tytułem mgr i z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – na 1,05; dla pielęgniarek z tytułem mgr lub położnych z tytułem mgr albo pielęgniarek lub położnych z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – na 1,0; dla pielęgniarek lub położnych bez tytuły specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – na 0,74.

Wprowadzenia zapisu, że środki na tzw. zembalowe są niezależne od uregulowań wynagrodzenia przewidzianego w ustawie z 8 czerwca 2017 r.

Źródło:  http://www.medexpress.pl/pielegniarki-nie-poddaja-sie-w-sprawie-podwyzek/67965