Na zaproszenie Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Roberta Lasoty – Dyrektora Szpitala i Tomasza Maciejewskiego – Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka mgr Elżbieta Madajczyk i Ewa Przesławska Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady WOIPiP uczestniczyły w uroczystym otwarciu Centrum Leczenia Mukowizcydozy.

Jest to unikatowy ośrodek w skali całego kraju, ale również wyjątkowy w skali całej europy. Udało się stworzyć jednostkę modelową dedykowana do leczenia Mukowizcydozy. Jest to miejsce zapewniające chorym bezpieczne, izolacyjne warunki podczas pobytu oraz kompleksową, wielodyscyplinarną opiekę specjalistów.

Na ręce Dyrektora R.Lasoty obie panie złożyły list gratulacyjny, z powodu zrealizowania tak ważnej społecznie inwestycji.